อัปเดต! รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ‘แคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม)’ 22.1 กม. มูลค่า 4.9 หมื่นล้าน คาดเริ่มสร้างปี 69 เปิดให้บริการปี 72

รฟม.” เร่งศึกษารถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล” 4.9 หมื่นล้าน เตรียมเสนอบอร์ด PPP ไฟเขียวภายในปี 67 เล็งเปิดประมูลปี 68 ดึงเอกชนร่วมทุน เร่งตอกเสาเข็มปี 69 คาดเปิดให้บริการปี 72 รองรับผู้โดยสารในปีแรกวันละ 1.12 แสนคน

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแครายลำสาลี (บึงกุ่ม) ระยะทางรวม 22.1 กิโลเมตร (กม.) มูลค่าลงทุนรวม 49,865 ล้านบาทว่า ปัจจุบันรฟม.อยู่ระหว่างศึกษาออกแบบรายละเอียดการวิเคราะห์ของโครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน .. 2562 (...PPP) หลังจากนั้นจะเสนอต่อคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณา เพื่อนำโครงการฯเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เห็นชอบภายในปี 2567

ทั้งนี้ หากโครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ PPP หลังจากนั้นจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป คาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลเพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนได้ภายในปี 2568 และดำเนินการก่อสร้างภายในปี2569 ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี อย่างไรก็ตาม คาดว่า จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี 2572

ด้านรายงานข่าวจาก รฟม. กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล มีมูลค่าลงทุนรวม 49,865 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 7,254 ล้านบาท ค่างานก่อสร้าง 18,544 ล้านบาท ค่างานระบบ 16,351 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาโครงการ 1,396 ล้านบาท ค่า Provisional Sum 6,320 ล้านบาท

ทั้งนี้ รูปแบบการร่วมลงทุนของโครงการฯ โดยรฟม.เป็นผู้ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและก่อสร้างงานโยธา ส่วนเอกชนผู้ร่วมลงทุนดำเนินการออกแบบ จัดหา ผลิต ติดตั้ง และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา รวมไปถึงระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาสัญญาสัมปทานโครงการ 30 ปี

ส่วนผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) 20.82%, NPV 50,656.69 ล้านบาท, B/C Ratio 2.45 เท่า คาดการณ์ผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแครายลําสาลี (บึงกุ่ม) โดยใช้อัตราค่าโดยสารแบบตามระยะทาง อัตราค่าแรกเข้า 14.0 บาท ค่าโดยสารตามระยะทาง 2.0 บาทต่อ กม.

ขณะเดียวกัน มีเพดานสูงสุด 42 บาท (ราคา ปี .. 2565) ประเมินรายได้เชิงพาณิชย์ที่ 5% ต่อปี (รายได้เชิงพาณิชย์คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้จากการเดินรถ) คาดการณ์รายได้รวมตลอด 30 ปี ที่ 156,748 ล้านบาท เป็นรายได้จากค่าโดยสาร 149,823 ล้านบาท รายได้เชิงพาณิชย์ 7,464 ล้านบาท นอกจากนี้ โครงการฯ ได้คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร ปี 2571 (ปีเปิดให้บริการ) ที่ 112,439 คนเที่ยว/วัน รายได้จากค่าโดยสาร 1,237 ล้านบาท รายได้เชิงพาณิชย์ 62 ล้านบาท รวมรายได้ 1,299 ล้านบาท

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลฯ ระยะทางรวม 22.1 กม. เป็นระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้ารางเดี่ยว(Monorail) มีสถานีทั้งสิ้น 20 สถานี โดยเป็นทางยกระดับตลอดเส้นทางจะเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้า 7 สาย มีจุดเริ่มต้นบริเวณแยกแคราย ไปตามแนวถนนงามวงศ์วาน จนถึงแยกบางเขน แล้วข้ามถนนวิภาวดีรังสิต

โดยลอดใต้รถไฟฟ้าสายสีแดง และทางยกระดับอุตราภิมุขจนถึงแยกเกษตร ต่อเนื่องไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจไปจนถึงแยกนวมินทร์แล้วจึงเลี้ยวลงไปทางทิศใต้ตามแนวถนนนวมินทร์จนถึงแยกสวนสน โดยในช่วงถนนประเสริฐมนูกิจ จะมีการใช้พื้นที่เกาะกลางร่วมกันระหว่างระบบทางพิเศษ (ทางด่วน) ที่จะก่อสร้างโดยใช้เสาตอม่อเดิม