‘กริชเพชร’ รักษาการอธิบดีเจ้าท่า เครื่องร้อน! จัดรับฟังปัญหาหน่วยงาน พร้อมวาง 7 แนวทางขับเคลื่อนขนส่งทางน้ำสู่สากล

กริชเพชรรักษาการอธิบดีเจ้าท่า ประเดิมงานแรกหลังเข้ารับหน้าที่ฯ จัดประชุมรับฟังสภาพปัญหาแนวทางการดำเนินการของกรมฯ วาง 7 แนวทางขับเคลื่อนการทำงาน ลุยพัฒนาท่าเรือส่งเสริมใช้เรือไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำสู่มาตรฐานสากล

รายงานข่าวจากกรมเจ้าท่า (จท.) ระบุว่า วันนี้ (13 มี.. 2566) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จท. ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังสภาพปัญหาและแนวทางการดำเนินการร่วมกัน ในโอกาสนายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนอธิบดี จท. เข้ารับหน้าที่ ภายหลังที่เมื่อวันที่ 10 มี.. 2566 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 288/2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

นายกริชเพชร เปิดเผยว่า ตนได้ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จท. พร้อมรับฟังสภาพปัญหาและแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานของ จท. ได้แก่ 1.การพัฒนาท่าเรือ เพื่อการท่องเที่ยวทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยา และส่วนภูมิภาค 2.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เรือโดยสารไฟฟ้า 3.การพัฒนาด้านการขนส่งทางน้ำ เน้นปรับปรุงกฎหมายเป็นสำคัญ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล 4.ดำเนินพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ อาทิ การขุดลอก การเสริมทราย และการบำรุงรักษาทางน้ำ ควบคู่ไปกับด้านการส่งเสริมพาณิชย์นาวี

5.มุ่งเน้นการให้บริการประชาชน เพื่อลดข้อร้องเรียนที่อาจส่งผลกระทบต่อกรมเจ้าท่า 6.ติดตาม เร่งรัด ด้านงบประมาณ พร้อมรับฟังอุปสรรค ปัญหาในการเบิกจ่าย อาทิ โครงการก่อสร้าง โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีปัญหา 7.ด้านความปลอดภัยทางน้ำ เน้นย้ำด้านการค้นหาช่วยเหลือ การสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ การจราจรทางน้ำ รวมถึงบทลงโทษต่างๆ เพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล