กรมหม่อนไหม ผนึกอตก. จัดเต็มรู้ “ไหม” ชอบ ช้อป งานส่งเสริมและสร้างการรับรู้ตลาดสินค้าทางการเกษตรและหม่อนไหม

เริ่มแล้ว สำหรับ รู้ “ไหม” ชอบ ช้อป งานส่งเสริมและสร้างการรับรู้ตลาดสินค้าทางการเกษตรและหม่อนไหม โดยความร่วมมือของ กรมหม่อนไหมร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร โดย นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ซึ่งมีนายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร, นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม, นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหมและนางสาวทัศนาพร พุ่มพวง ผู้แทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ให้เกียรติเข้าร่วมการเปิดงานครั้งนี้ด้วย

 

นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม กรมหม่อนไหมในนามคณะผู้จัดงาน ได้เผยถึงวัตถุประสงค์ของงานว่า เพื่อสนองพระราชดำริ ด้านการสืบสานอาชีพและภูมิปัญญาหม่อนไหม รวมทั้ง เป็นหน่วยงานที่ดูแล กิจการหม่อนไหมของประเทศแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งการอนุรักษ์ การวิจัย และพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนามาตรฐาน การแปรรูปสินค้า ไปจนถึงการส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้ ยัง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การตลาดสำหรับการจำหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มผู้ทอผ้าไหม และกลุ่มผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ผลิตมากขึ้น

สำหรับในงาน พบกับร้านค้าชุมชนและเกษตรกร สินค้าผ้าไหมราคาพิเศษ, นิทรรศการให้ความรู้ด้านผ้าไหม และการสาธิตการทำกัมมี่และไดฟุกุมัลเบอร์รี่ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ ที่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 รวม 8 วัน