‘ศักดิ์สยาม’ ติดตามโปรเจกต์คมนาคม ‘บก-น้ำ-ราง’ @อยุธยา พร้อมอัปเดตไฮสปีด ‘กรุงเทพฯ-พิษณุโลก’ ลุยทบทวนผลการศึกษา คาดเปิดใช้ปี 71

ศักดิ์สยามนำทัพคมนาคมติดตามความคืบหน้าโปรเจกต์สำคัญบกน้ำราง.พระนครศรีอยุธยา จัดเต็มก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวง & ทางหลวงชนบทพร้อมอัปเดตไฮสปีดกรุงเทพฯพิษณุโลกระยะทาง 380 กม. เร่งทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม คาดเปิดให้บริการในปี 71

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่ .พระนครศรีอยุธยา วันนี้ (2 มี.. 2566) ว่า ในส่วนของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง .พระนครศรีอยุธยานั้น เปิดให้บริการแล้วมี 5 โครงการ รวมระยะทาง 35.241 กิโลเมตร (กม.) ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 329 (เดิม) สายภาชีบางปะหัน

2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน 3.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 .บางปะหัน.นครหลวง.ภาชีหินกอง (329 เดิม) ตอน .ภาชี.หินกอง ตอน 1, 4.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 .บางปะหัน.นครหลวง.ภาชีหินกอง (329 เดิม) ตอน .ภาชี.หินกอง ตอน 2 และ 5.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3056 สาย .บ้านหว้า.ภาชี ตอน 2

ขณะที่โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการมี 9 โครงการ รวมระยะทาง 236.341 กม. เช่น โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานทางหลวงหมายเลข 3901 ทางบริการด้านนอก ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทางตอน 2 ระยะทาง 12.759 กม. สถานะความก้าวหน้า 77.06% คาดว่าจะเปิดให้บริการ ปี 2566, โครงการก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข 3902 ทางบริการด้านนอก ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 ระยะทาง 12.759 กม) สถานะความก้าวหน้า 78.21% คาดว่าจะเปิดให้บริการ ปี 2566 เป็นต้น

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ส่วนแผนงานในอนาคตมี 12 โครงการ รวมระยะทาง 76.524 กม. เช่น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 3470 สาย ภาชีท่าเรือ, โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ .สนับทึบ, โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่เชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6-ทล.32 ระยะทาง 4.760 กม., โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่เชื่อมวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตกวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก ระยะทาง 4.237 กม. เป็นต้น

ด้านการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท โดยโครงการที่ได้รับงบประมาณ 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 55 โครงการ แบ่งเป็น 1.งานก่อสร้างทางและสะพาน จำนวน 7 โครงการ 2.งานบำรุงรักษาทางและสะพาน จำนวน 22 โครงการ 3.งานอำนวยความปลอดภัย จำนวน 26 โครงการ ส่วนโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2566 คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองวัดยม .บางปะอิน .พระนครศรีอยุธยา มีระยะทาง 74 กม. ขณะที่ โครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2567 จำนวน 76 โครงการ แบ่งเป็น 1.งานก่อสร้างทางและสะพาน จำนวน 15 โครงการ2.งานบำรุงรักษาทางและสะพาน จำนวน 35 โครงการ 3.งานอำนวยความปลอดภัย จำนวน 26 โครงการ

นอกจากนี้ มีโครงการขนาดใหญ่ที่เตรียมขอรับการจัดสรรงบประมาณในอนาคต จำนวน 2 โครงการ ระยะทาง20.46 กม. ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนสาย อย.3011 แยก ทล.347-.โคก .บางไทร .พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 13.21 กม. โดยการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทาง 13.21 กม. และโครงการก่อสร้างถนนสาย อย.3046 แยก ทล.309-.ตลิ่งชัน .วังน้อย, บางปะอิน .พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 7.25 กม. โดยการก่อสร้างขยายถนนเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทั้งนี้ ในส่วนของแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค MR-MAP เป็นโครงข่ายคมนาคมที่ประกอบไปด้วยถนนมอเตอร์เวย์และทางรถไฟ พัฒนาอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางในพื้นที่ภาคใต้ กับภาคอื่นของประเทศไทย ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ส่งเสริมการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยมีแนวเส้นทางที่ผ่าน .พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 และเส้นทางเชื่อมต่อจุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 6 (บางปะอินนครราชสีมา) .โพสามหาว.อุทัย .พระนครศรีอยุธยา

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า การพัฒนาด้านระบบรางในพื้นที่ .พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ การพัฒนาทางรถไฟสายใหม่ เส้นทางกาญจนบุรีสุพรรณบุรีชุมทางบ้านภาชี, การพัฒนารถไฟความเร็วสูง มี 2 เส้นทางคือ1.กรุงเทพฯนครราชสีมา ระยะทาง 253 กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการปี 2570 และ2.กรุงเทพฯพิษณุโลก ระยะทาง 380 กม. อยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม คาดว่าจะเปิดให้บริการปี2571

ด้านการพัฒนาทางน้ำที่สำคัญในพื้นที่ .พระนครศรีอยุธยา เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำลพบุรีบริเวณหมู่ที่ 6 .ขยาย .บางประหัน ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ .. 2566, โครงการก่อสร้างหลักผูกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา .เกาะเรียน .พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ .. 2565, โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสัก ระยะ 12 ตอนที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงาน 83.53%, โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสัก ระยะ 4 ตอนที่ 2 ระยะทาง 2,440 เมตรเสนอของบประมาณปี 2567 เป็นต้น

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ได้เน้นย้ำให้การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมต้องสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ราคาเป็นธรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมมีข้อสั่งการให้การดำเนินโครงการต่างๆ ต้องพิจารณาความพร้อม ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน และสภาพพื้นที่ในปัจจุบันประกอบด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิผลสูงสุด

นอกจากนี้การบริหารโครงการ ในขั้นตอนการเวนคืนจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ประชาชนจะได้รับด้วยเป็นสำคัญ ในขั้นตอนการศึกษาและการออกแบบให้คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ต้องไม่ดำเนินการออกแบบที่ไปลดทอนความสะดวกหรือประสิทธิภาพในการคมนาคมของประชาชน และควรผนวกอัตลักษณ์ของความเป็นไทยผสมผสานกับความร่วมสมัยในการออกแบบโครงการด้วย ในขั้นตอนการก่อสร้างให้ควบคุมและเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ และต้องควบคุมการดำเนินโครงการและบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

อีกทั้ง การดำเนินงาน รวมถึงให้พิจารณาการใช้แบริเออร์ในการกั้นแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน ให้พิจารณานำเทคโนโลยี EV เช่น EV Bus เป็นต้น มาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะและการประชาสัมพันธ์ให้ดูมิติทางการสื่อสารให้ครบถ้วนและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม มีการใช้งาน social media และ influencer รวมถึงให้เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การดำเนินงานต่าง ให้ยึดกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด