ท่าเรือแหลมฉบัง ฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย

ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562 โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ และได้มีการดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 15 ปี สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ จะมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย การรั่วไหลหรือลุกไหม้ของสารเคมีอันตราย โดยมี ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมการฝึกอบรมอีกด้วย