‘ทางหลวง’ จ่อเปิดรับฟังความเห็นเอกชน ลงทุน 2 ที่พักริมทาง ‘ศรีราชา & บางละมุง’ บนมอเตอร์เวย์สาย 7 ดีเดย์! 6 ก.พ.นี้

ทล.เตรียมเปิดรับฟังความเห็นเอกชน ร่วมลงทุนพัฒนาและบริหาร 2 ที่พักริมทางศรีราชา & บางละมุงบนมอเตอร์เวย์สาย 7 ระบุเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ 20 ..-12 .. 65 พร้อมจ่อเปิดให้แสดงความเห็น 2 ช่องทาง 6 ..นี้ หวังยกระดับการบริการและอำนวยความสะดวกผู้ใช้ทาง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ดังนั้น ทล.จึงเดินหน้าพัฒนาโครงการต่างๆ โดยมีแผนงานที่สำคัญ คือ การพัฒนาที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานครบ้านฉาง เพื่อเป็นจุดแวะพักสำหรับผู้ใช้เส้นทาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าชุมชน สถานีบริการน้ำมัน ฯลฯ

ทั้งนี้ ทล.จะเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจร่วมลงทุนในโครงการฯ เพื่อพัฒนาและการดูแลบริหารจัดการที่พักริมทางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยปัจจุบัน ทล.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (Request For Proposal : RFP)

สำหรับการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา บริเวณ กม. 93+750 และโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บริเวณ กม.137+800 บนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานครบ้านฉาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกเอกชนผู้ร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน .. 2562

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า ทล.จึงเตรียมจัดการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ นำเสนอสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อภาคเอกชน และรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดย ทล.จะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1.ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ซึ่งจะมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง www.doh.go.th และ www.doh-motorway.com ระหว่างวันที่ 20 ..–12 .. 2566 และเปิดให้แสดงความคิดเห็นผ่าน Website ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 6-12 .. 2566

2.ผ่านการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 .. 2566 เวลา09.00-14.30 . ห้อง Royal Maneeya โรงแรมเรเนสซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เพื่อนำข้อมูลข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (Request For Proposal : RFP) ในกระบวนการต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทล.ขอเชิญผู้สนใจ รับทราบข้อมูลโครงการและร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ตามวันเวลาและช่องทางดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.doh.go.th และ www.doh-motorway.com