‘ศักดิ์สยาม’ เยี่ยมชม ‘อุโมงค์ทางด่วน’ วงแหวนโยโกฮาม่า @ญี่ปุ่น หวังดึงโมเดลประยุกต์ใช้โปรเจกต์ทางถนนในไทย

ศักดิ์สยามเยี่ยมชมศูนย์การควบคุมการจราจร & โครงการวงแหวนโยโกฮาม่า (อุโมงค์ทางด่วน) @โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่น เล็งดึงโมเดลมาประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์ทล.-ทช.-กทพ.”

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถายหลังเข้าเยี่ยมชมศูนย์การควบคุมการจราจรและโครงการวงแหวนโยโกฮาม่า (อุโมงค์ทางด่วน) ของบริษัท Metropolitan Expressway จำกัด เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น วันนี้ (8 .. 2565) ว่า การเยี่ยมชมศูนย์การควบคุมการจราจร และโครงการวงแหวน โยโกฮาม่า(อุโมงค์ทางด่วน) ในครั้งนี้ ทําให้คณะผู้แทนประเทศไทยได้เห็นถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทางพิเศษ(ทางด่วน)

อีกทั้ง การใช้นวัตกรรมมาช่วยสนับสนุนในการกำกับดูแลการจราจรและความปลอดภัยบนทางพิเศษ รวมไปถึงเทคโนโลยีในการก่อสร้างถนนและอุโมงค์ทางลอดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและกำกับดูแลโครงการถนน อุโมงค์ และทางพิเศษของหน่วยงานฝ่ายไทย อาทิ กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ต่อไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า โครงการวงแหวนโยโกฮาม่า (อุโมงค์ทางด่วน) มีระยะทาง 5.9 กิโลเมตร (กม.) และถือเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเขตมหานครโตเกียว มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างและให้บริการ เพื่อลดความแออัดของการจราจร ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อเชื่อมต่อท่าเรือเศรษฐกิจของเมืองโยโกฮาม่ากับส่วนอื่นๆของประเทศ และส่งเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางการตลาดในต่างประเทศ

โดยโครงการอุโมงค์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของทางด่วนวงแหวนโยโกฮาม่า ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทMetropolitan Expressway จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมฟื้นฟู ถนนและทางพิเศษ รวมถึงการบริหารจัดการที่จอดรถ จุดพักรถของทางพิเศษ และพื้นที่ให้เช่าบริเวณด้านล่างส่วนยกระดับของทางหลวง