เต็ม 10 ไม่หัก! ทล.ชวนเช็คอิน 3 ไฮไลต์ทางหลวงสวยงาม ‘โค้งปิ้งงู-ต่างระดับฉิมพรี-จุดพักรถ ทล.107‘

ทางหลวงโชว์ 3 ไฮไลต์ ชวนเช็คอินช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้ อวดผลงานสถาปัตยกรรมแห่งใหม่โค้งปิ้งงูต่างระดับฉิมพรีจุดพักรถ ทล.107” สร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวควบคู่การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวงตามนโยบายคมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทยว่า นโยบายดังกล่าว เป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมทัศนียภาพระหว่างการเดินทางควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น เป็นพื้นที่พักผ่อนของผู้ใช้ทางและประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จเพิ่มอีก 3 โครงการ ได้แก่

1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อสกลนคร บริเวณ กม.155+550-กม.157+275 .สกลนคร พื้นที่โครงการตั้งอยู่บนเนินเขา มีเอกลักษณ์พิเศษของถนนที่มีความคดเคี้ยวบนเนินเขาเหมือนงูเลื้อยเรียกว่าโค้งปิ้งงู (สกลนครกาฬสินธุ์) มีความสำคัญคือสามารถสัญจรผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ และเป็นเส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ผ่านเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน

นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกในบริเวณนี้หลายแห่งที่น่าเที่ยวชม อาทิ น้ำตกเหวสินธุ์ชัย น้ำตกสามหลั่น น้ำตกสาวให้ จึงดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยการปลูกพรรณไม้ที่ให้ดอกสวยงามและสร้างจุดจดจำให้กับผู้ใช้ทาง เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับพื้นที่ และพัฒนาเป็นจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งตกแต่งด้วยรูปปั้นช้างและหลักกิโลจำลอง โดยรูปแบบส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่

2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 9 (กาญจนาภิเษก) ตอน บางแคคลองมหาสวัสดิ์ บริเวณกม.30+056 กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ว่างบริเวณต่างระดับฉิมพลี นำแนวความคิดเดิมจากสวนร่มเกล้าชาวทางที่สร้างถวายรัชกาลที่ 9 จุดเด่นได้นำปีนักษัตร (ปีเถาะ) นักษัตรประจำปีในรัชกาลที่ 9 มาออกแบบในงาน เลือกพรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่ายและให้ดอกสีสันสวยงาม

3.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลายหัวโท บริเวณ กม.84+215 .เชียงใหม่เนื่องจากเป็นเส้นทางไป .เชียงรายมีปริมาณการสัญจรจำนวนมาก และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ .ไชยปราการ, .เวียงแหง, .ฝาง และ .ท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่ จึงดำเนินการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่บริการประชาชนในรูปแบบที่พักริมทาง (Rest Area) ประกอบด้วยพื้นที่พักผ่อน ศาลา ให้บริการประชาชน

สำหรับการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรมทางหลวงจะช่วยปรับปรุงให้มีความสวยงามและปลอดภัย เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นพื้นที่จุดพักรถและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้ผู้ใช้ทางรวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาพักผ่อน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดระหว่างการเดินทาง ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทางหากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจรหรือขอความช่วยเหลือต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)