หายห่วง! ‘ทล.-ทช.’ พร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางช่วงวันหยุดยาว 13-16 ต.ค.นี้ ลุยคืนผิวจราจรโครงการที่กำลังก่อสร้าง

ทางหลวงทางหลวงชนบทพร้อมอำนวยความสะดวกปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว 13-16 ..นี้ พร้อมเร่งคืนผิวจราจรในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เปิดเบอร์ติดต่อ ทล. 1586 / ทล. 1146

นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันหยุดราชการต่อเนื่องระหว่างวันที่ 13-16 .. 2565 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทล.จึงได้ดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการบูรณาการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

โดยในส่วนของ ทล.ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดฯ ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รถตรวจการณ์ (Mobile VMS) ให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือจราจรติดขัดสะสมบนเส้นทาง พร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวง ตำรวจท้องที่ในการบริหารสัญญาณไฟจราจรและหากพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นจะทำการจัดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) อีกด้วย

นายมนตรี กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะทำการคืนพื้นผิวจราจรให้มีช่องจราจรเท่าเดิม เพื่อให้มีผลกระทบต่อการเดินทางน้อยที่สุดและตรวจสอบป้ายระหว่างงานก่อสร้าง ไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง รวมถึงจัดเตรียมห้องน้ำบริเวณสำนักงานหมวดทางหลวงทั่วประเทศในการรองรับประชาชนที่จะมาใช้บริการจอดพักรถหรือเข้าห้องน้ำ

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้บริหารจัดการบริเวณหน้าด่านเก็บเงินบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ อย่างไรก็ตาม หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทาง สภาพการจราจร แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายหรือขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193

ด้านรายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า ทช.เตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 13-16 .. 2565 โดยได้มีการเตรียมแนวทางให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

  1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจรให้ครบถ้วน
  2. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 .. 2565 ผ่านระบบ ARMS
  3. เฝ้าระวังอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้เส้นทางและเข้าช่วยเหลือเมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยดำเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
  4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน ให้ตรวจสอบพื้นที่โครงการในความรับผิดชอบแล้วดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรให้สามารถสัญจรได้ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม ทช. ร่วมส่งทุกท่านเดินทางกลับบ้านปลอดภัยและโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ประมาท เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนใช้รถ เพื่อให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างอุ่นใจสะดวกปลอดภัย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146