เสร็จแล้วเกินครึ่ง! ทช.สร้างถนนสาย จ4 & จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม คืบหน้า 57% คาดแล้วเสร็จปี 66

ทางหลวงชนบทอัปเดตสร้างถนนสาย 4 และ 5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม ระยะทาง 3.22 กม. คืบหน้ากว่า57% คาดแล้วเสร็จในปี 66 รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต แก้ไขจราจรติดขัดบนถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย 4 และ 5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม .มหาสารคาม ระยะทาง 3.22 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 163.191 ล้านบาทว่า ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 57% ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างชั้นพื้นทาง โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2566

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีลักษณะการก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ไหล่ทางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ2.50 เมตร และทางเท้ากว้างข้างละ 2.50-4.00 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง รวมระยะทาง3.222 กม. ซึ่งการก่อสร้างแบ่งออกได้ ดังนี้

  • ถนนสาย 4 มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 0+000 เชื่อม ทล.208 (บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุทธาเวช) ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 1+415 เชื่อมถนนโยธาธิการและผังเมือง (ชอยซากุระ) ระยะทาง 1.415 กม.
  • ถนนสาย 5 มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 3+881 บริเวณถนนสายมหาสารคามอำเภอวาปีปทุม (หน้าหมู่บ้านดีเฮ้าส์) ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 5+688 เชื่อมถนนสายมหาสารคามร้อยเอ็ด (ซอยข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย) ระยะทาง 1.807 กม.

สำหรับโครงการดังกล่าว เกิดขึ้นจากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมือง แบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก รองรับการพัฒนาเมืองและการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย 4 และ 5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม

ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ถนนสาย 4 จะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง ทล.208 กับถนนของกรมโยธาธิการและผังเมืองส่วนถนนสาย 5 จะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง ทล.2040 และ ทล.23 รวมทั้งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง และเขตชุมชนหนาแน่นบริเวณถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ทำให้ประชาชนสามารถสัญจรขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมให้สมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรม