เสร็จแล้ว! ทล.ขยาย 4 เลน ‘ถนนเพชรเกษม’ ช่วงชุมพร-ระนอง กว่า 17 กม. ยกระดับเดินทางปลอดภัย 2 จังหวัด หนุนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลใต้

ทางหลวงขยาย 4 เลนถนนเพชรเกษมสาย ชุมพรระนอง ระยะทาง 17 กม. ตลอดเส้นทาง เพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้เส้นทาง 2 จังหวัด รองรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก หนุนการขนส่งโลจิสติกส์

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 4 สาย ชุมพรระนอง ตอน .ทรายแดง.บางนอน .ระนอง ระยะทางประมาณ 17.75 กิโลเมตร (กม.) ใช้งบประมาณ 847.38 ล้านบาท โดยขยายถนนจากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ล่าสุดแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลัก เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศให้เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่างๆของประเทศ

สำหรับโครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ .ทรายแดง และ .บางนอน .เมืองระนอง .ระนอง ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ระหว่าง กม.585+250-กม.603+000 ผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร และด้านในกว้าง 0.5 เมตรแบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลาง รวมงานก่อสร้างจุดกลับรถ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง

เมื่อโครงการก่อสร้างนี้แล้วเสร็จจะทำให้ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงชุมพรระนอง เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทางโครงข่ายทางหลวงมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐานดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์การเป็นเมืองท่าขนถ่ายสินค้าจากชายฝั่งทะเลตะวันออกไปยังชายฝั่งทะเลตะวันตก

นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ทำให้การคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดจากอุบัติเหตุ ช่วยลดอัตราการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และเกษตรกรรมในพื้นที่

สำหรับทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สายชุมพรระนอง ตอน .ทรายแดง.บางนอน เป็นส่วนหนึ่งของถนนเพชรเกษม ซึ่งทางหลวงหมายเลข 4 สาย กรุงเทพมหานครจุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) เป็นทางหลวงสายประธานของประเทศที่มุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทย มีระยะทาง 1,277 กม. นับเป็นทางหลวงสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

โดยมีเส้นทางเริ่มต้นที่สะพานเนาวจำเนียร (ข้ามคลองบางกอกใหญ่) ตั้งอยู่บนเส้นแบ่งการปกครองระหว่างเขตบางกอกใหญ่กับเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรสะเดา .สะเดา .สงขลา บริเวณเขตแดนประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย โดยในปี 2558 มีปริมาณจราจรประมาณ 5,430 คัน/วัน

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)