เสร็จแล้ว! ถนนสาย นม.1120 ระยะทาง 5.9 กม. เชื่อมเส้นทางเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M6 แบ่งเบาจราจร ถ.มิตรภาพ

ทางหลวงชนบททุ่มงบ 147 ล้าน ขยายถนนสาย นม.1120 @โคราช ระยะทาง 5.9 กม. เสร็จสมบูรณ์แล้ว เชื่อมเส้นทางเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมา แบ่งเบาการจราจร .มิตรภาพ รองรับการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจในอนาคต

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสายนม.1120 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-บ้านโคกไผ่ (ตอน 2) .เมือง .นครราชสีมา ระยะทางรวม 5.987 กิโลเมตร (กม.) เสร็จสมบูรณ์ โดย ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 147 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบนถนนสายมิตรภาพช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมาให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รองรับการขยายตัวของพื้นที่และเศรษฐกิจในอนาคต เนื่องจากสายทางดังกล่าว จะสามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 (M6) สายบางปะอินนครราชสีมา ได้อีกด้วย

สำหรับการดำเนินการโครงการดังกล่าวนั้น ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 4+200 ระยะทาง 4.2 กม) ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วเมื่อปี 2564 และตอนที่ 2 มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 4+200 ถึง กม.ที่ 5+987 ระยะทาง 1.787 กม.

โดยเป็นการขยายผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร (ทางคู่ขนานฝั่งซ้ายและฝั่งขวาข้างคลองชลประทาน) พร้อมก่อสร้างถนนส่วนต่อเชื่อม ไหล่ทาง ทางเท้า ระบบระบายน้ำ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกลับรถ 3 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเซนต์เมรี่) ระยะทาง 1.283 กม. เป็นการปรับปรุงถนนเดิมขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 3 เมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อย