‘ศักดิ์สยาม’ ถกแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน-คมนาคม เชื่อม ‘ไทย-มาเลเซีย’ พร้อมบูรณาการ-แลกเปลี่ยนประสบการณ์ M-Flow

ศักดิ์สยามหารือร่วมมาเลเซียถกแนวทางพัฒนาความร่วมมือโครงสร้างพื้นฐาน & ระบบคมนาคมขนส่งระหว่างไทยมาเลเซีย ลุยบูรณาการข้อมูลระบบ M-Flow พร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงด่านชายแดน พ่วงติดตามความคืบหน้าสร้างสะพาน 2 โปรเจกต์ ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช. 2 ประเทศ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังให้ดาโต๊ะ ซรี ฮาจี ฟาดิลละฮ์ บิน ฮาจียูซฟ รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการมาเลเซีย เข้าหารือถึงความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยและมาเลเซีย วันนี้ (25 .. 2565) ว่า ในโอกาสที่คณะผู้แทนมาเลเซียให้ความสนใจ และเดินทางมาศึกษาดูงานระบบ M-Flow ที่กรมทางหลวง (ทล.) ให้บริการในเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย 9 ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเก็บค่าผ่านทางแบบ video tolling ที่มีความทันสมัย เพิ่มความสะดวก ให้แก่ประชาชน ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินการของระบบ M-Flow การถอดบทเรียนจากปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาระบบดังกล่าวฯ

ทั้งนี้ มาเลเซียได้สอบถามถึงข้อกังวลเรื่องการเรียกเก็บค่าผ่านทางย้อนหลัง และรูปแบบการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงคมนาคมยินดีแบ่งปันข้อมูล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานของไทยมาเลเซียต่อไปในอนาคต เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS)

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า สืบเนื่องจากการหารือระหว่าง นายกรัฐมนตรีของไทยและมาเลเซีย เมื่อคราวที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเยือนประเทศไทยอย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 25 .. 2565 ทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือถึงการผลักดันโครงการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยในส่วนของโครงการเชื่อมโยง .สตูลและรัฐเปอร์ลิส ของมาเลเซีย ซึ่ง ทล.มีแผนจะดำเนินการ การศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Feasibility Study)

สำหรับโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งในการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและมาเลเซีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก แห่งที่ 2 (สุไหงโกลกรันเตาปันยัง) และโครงการก่อสร้างสะพานตากใบเปิงกาลันกุโบร์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงโยธาธิการมาเลเซีย

ทั้งนี้ เพื่อให้ทางฝ่าย มาเลเซียช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้เกิดความคืบหน้าโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยมาเลเซีย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จะช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนการค้า การลงทุน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ