ทช. เอาใจชาวเมืองคอนฯ สร้างสะพานข้ามคลองปากนคร เชื่อม 2 ตำบล

“กรมทางหลวงชนบท” ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองปากนคร (สะพานท่าไร่) จ.นครศรีธรรมราช แล้วเสร็จพร้อมเผิดให้ประชาชนสัญจรแล้ว เชื่อม ต.ปากนคร-ต.ท่าไร่

นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. เปิดเผยว่า เนื่องจากพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง เป็นชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีวัดที่ประชาชนใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและมีโรงเรียนท่านครูญาณวโรภาสอุทิศ โดยพื้นที่ดังกล่าวเชื่อมต่อกับหมู่ที่ 2 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมต่อทั้งสองหมู่บ้านเข้าด้วยกัน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้ประชาชน นักเรียน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลามากขึ้น ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองปากนคร (สะพานท่าไร่) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับ สะพานข้ามคลองปากนคร (สะพานท่าไร่) มีความยาว 100 เมตร กว้าง 9 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อม ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1 เมตร ใช้งบประมาณ ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 21.400 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อยแล้ว