ทช. เร่งเนรมิต 2 เมกะโปรเจกต์ ‘สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา & สะพานเชื่อมเกาะลันตา‘ มูลค่า 6.67 พันล้าน หลังงบฯ สมทบปี 66 ผ่านฉลุย

ทางหลวงชนบทชงของบกว่า 6.67 พันล้าน เนรมิต 2 เมกะโปรเจกต์สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา & สะพานเชื่อมเกาะลันตาเผยอนุกรรมาธิการฯ ไฟเขียวงบประมาณสมทบปี 66 แล้ว คาดเริ่มตอกเข็มปลายปี 66 เสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 69 หนุนการท่องเที่ยว ช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุถึงความคืบหน้าการเตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา .เกาะใหญ่ .กระแสสินธุ์ .สงขลา.จองถนน .เขาชัยสน .พัทลุงว่า ปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ และได้ผ่านการเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เมื่อวันที่ 3 .. 2565 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติก่อสร้าง

ทั้งนี้ ทช. ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,829.25 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (ปี 2566-2568) โดยจะใช้เงินกู้ต่างประเทศและงบสมทบจากงบประมาณประจำปี ซึ่งงบประมาณประจำปี 2566 ได้ผ่านการเห็นชอบจากอนุกรรมาธิการฯ แล้ว คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างประมาณปลายปี 2566 และจะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ภายในปี 2569 ต่อไป

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานมีขนาด 2 ช่องจราจร (สามารถขยายเป็น 4 ช่องจราจรได้ในอนาคต) และมีรูปแบบสะพานที่เหมาะสม คือ สะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานคอนกรีตรูปกล่องความหนาคงที่ (Box Segmental Bridge) รวมระยะทางทั้งสิ้น 7 กิโลเมตร (กม.) นอกจากนี้ บริเวณราวสะพานได้ออกแบบให้มีความสวยงาม โดยนำรูปแบบทางจิตรกรรมมโนราห์ของท้องถิ่นมาประยุกต์อีกด้วย

โดยโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา .เกาะใหญ่ .กระแสสินธุ์ .สงขลา.จองถนน .เขาชัยสน .พัทลุง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่าง .พัทลุง กับ .สงขลา ลดระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร หรือลดระยะเวลาในการเดินทางราว 2 ชั่วโมง

รายงานข่าวจาก ทช. ระบุอีกว่า ส่วนโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา .เกาะกลาง.เกาะลันตาน้อย.เกาะลันตา .กระบี่นั้น ปัจจุบัน ทช. ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ และได้ผ่านการพิจารณา EIA จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม (คชก.) ของสำนักนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม (สผ.) แล้ว ขณะนี้ ทช.ได้ส่งเล่ม EIA ฉบับสมบูรณ์ให้สผ. เพื่อที่เสนอให้ กก.วล. พิจารณาเห็นชอบ รวมทั้งอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจาก ครม. พิจารณาอนุมัติก่อสร้างพร้อมกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา

โดย ทช. ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 1,849.50 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (ปี 2566-2568) โดยจะใช้เงินกู้ต่างประเทศและงบสมทบจากงบประมาณประจำปี ทั้งนี้ งบประมาณประจำปี 2566 ได้ผ่านการเห็นชอบจากอนุกรรมาธิการฯ แล้ว คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างประมาณปลายปี 2566 และจะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ภายในปี 2569

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา จะก่อสร้างสะพานเป็นรูปแบบสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานยื่น (Balanced Cantilever Bridge) ความยาวสะพาน 1,825 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ช่องละ 3.75 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.5 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมทั้งสองฝั่ง รวมระยะทาง 415 เมตร รวมระยะทางตลอดโครงการ 2,240 เมตร

ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลจากเดิมต้องใช้เวลา 2 ชั่วโมง เหลือเพียง 2 นาที สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ได้อย่างรวดเร็วหากมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินและเป็นเส้นทางสำหรับอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ

รายงานข่าวจาก ทช. ระบุต่ออีกว่า ทั้ง 2 โครงการจะเป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในอนาคตช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นอกจากนี้ ในวันที่ 15 .. 2565 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ ทช. จะร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแผนการดำเนินงานในส่วนของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Framework) ร่วมกับธนาคารโลก (World Bank)