‘กรมรางฯ’ เปิดยอดผู้โดยสารใช้ระบบราง 13 ก.ค. 65 รวม 6.72 แสนคน ระบุ ‘บีทีเอส’ สุดฮอต! ปชช.แห่ใช้วันเดียว 3.86 แสนคน

กรมรางฯเปิดยอดผู้โดยสารใช้ระบบราง 13 .. 65 “วันอาสาฬหบูชารวม 6.72 แสนคน ระบุรถไฟไทยสายใต้ปชช.แห่เดินทางมากสุด 2.39 หมื่นคน ด้านรถไฟฟ้าบีทีเอสสุดฮอต ผู้โดยสารรวม 3.86 แสนคน ส่วนสายสีแดงมีแค่ประมาณ 1 หมื่นคน

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ระบุในวันนี้ (14 .. 2565) ว่า ขร.สรุปปริมาณการเดินทางด้วยระบบรางของประชาชนวันแรกของช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-17 .. 2565 พบว่า วันที่ 13 .. 2565 ซึ่งเป็นวันแรกของวันหยุดช่วงดังกล่าว มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้นจำนวน 672,388 คนแบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 64,313 คน และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล และรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 608,075 คน

ทั้งนี้ รถไฟของ รฟท. ให้บริการรวม 218 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 64,313 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์25,795 คน และเชิงสังคม 38,518 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 33,611 คน และผู้โดยสารขาเข้า 30,702 คนโดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 23,948 คน (ผู้โดยสารขาออก 12,220 คน ผู้โดยสารขาเข้า 11,728 คน)

รองลงมา คือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มีผู้ใช้บริการ 15,893 คน (ผู้โดยสารขาออก 8,410 คน ผู้โดยสารขาเข้า 7,483 คน) สายเหนือ 14,079 คน (ผู้โดยสารขาออก 7,225 คน ผู้โดยสารขาเข้า 6,854 คน) สายตะวันออก7,196 คน (ผู้โดยสารขาออก 4,101 คน ผู้โดยสารขาเข้า 3,095 คน) และสายแม่กลอง 3,197 คน (ผู้โดยสารขาออก1,655 คน ผู้โดยสารขาเข้า 1,542 คน) โดย รฟท.ได้เพิ่มตู้โดยสารพ่วงไปกับขบวนรถปกติ ในเส้นทางที่มีประชาชนเดินทางมาก

ขณะที่ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการรวม 1,863 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 608,075 คน ประกอบด้วย รถไฟฟ้าAirport Rail Link ให้บริการ 164 เที่ยว จำนวน 34,058 คน, รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยวจำนวน 10,123 คน, รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 216 เที่ยว จำนวน 18,743 คน

รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 306 เที่ยว จำนวน 159,086 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 937 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 386,065 คน โดยระบบรถไฟฟ้านั้น ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็นได้เพิ่มความถี่ในการให้บริการ

สำหรับในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-17 .. 2565 กระทรวงคมนาคมได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีทางรถไฟผ่าน จัดเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออาสาสมัครมาประจำจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับที่เป็นทางลักผ่าน

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางรางรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ขับขี่หยุดรถดูความปลอดภัยก่อนข้ามจุดตัดทางรถไฟและไม่ฝ่าฝืนเครื่องกั้นถนน เพื่อลดอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนยานพาหนะบริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับอีกทั้ง ขร. ประสาน รฟท. เฝ้าระวังน้ำท่วมทางรถไฟ เนื่องจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่