ผนึกกำลัง! ‘ทล.-ทช.-กทพ.’ บูรณาการพัฒนานวัตกรรม & โครงข่ายทางถนน ดัน กทพ. แม่งาน 5 โปรเจ็กต์ เล็งตั้งกองทุน TFF หลายแสนล้าน ลดซ้ำซ้อน-เพิ่มประสิทธิภาพ

ทล.-ทช.-กทพ.” ผนึกกำลังบูรณาการพัฒนานวัตกรรม & โครงข่ายทางถนน ประเดิม 5 โปรเจ็กต์ มูลค่ารวม 2.33 แสนล้าน ลุยทบทวนมูลค่าการก่อสร้าง ก่อนเร่งเครื่องเต็มสูบ พร้อมเตรียมจัดตั้งกองทุน TFF มูลค่าหลายแสนล้าน เดินหน้าโครงการฯ หวังลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการดำเนินงาน พร้อมสร้างรายได้จากการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หนุนรัฐใช้งบในช่วงฟื้นฟูโควิด-19

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและโครงข่ายทางถนนร่วมกันระหว่างกรมทางหลวง (ทล.) โดยนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี ทล., กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยนายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ รองอธิบดี ทช. และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. ร่วมลงนามวันนี้ (11 .. 2565) ว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) โครงการทางหลวงชนบท และโครงการทางพิเศษ (ทางด่วน)

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว จะให้ความร่วมมือในการวางแผน การศึกษา และออกแบบโครงการ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน เรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เช่น การบริหารจัดการแบบ Single Command เพื่อให้เกิดการสั่งการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการจราจรในโครงข่ายคมนาคมทางถนนของประเทศ

สำหรับโครงข่ายที่จะบูรณาการการพัฒนาโครงการร่วมกัน มี 5 โครงการ รวมมูลค่า 233,799 ล้านบาท จากทั้งหมดประมาณ 19 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่เกาะแก้วกะทู้ .ภูเก็ต ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร (กม.) มูลค่าลงทุนโครงการ 30,456 ล้านบาท ซึ่งเดิมกรมทางหลวง (ทล.) ได้เคยศึกษาออกแบบเป็นทางหลวงแนวใหม่สายเมืองใหม่เกาะแก้วนั้น มอบให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินโครงการเป็นรูปแบบทางพิเศษเชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายกะทู้ป่าตอง

2.โครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 305 (ปทุมธานีรังสิตองครักษ์วงเงิน 38,557 ล้านบาท ระยะทางประมาณ 20 กม. ที่ ทล. ได้ศึกษาออกแบบไว้ ให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินการเป็นโครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยาปทุมธานี

3.โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายทางยกระดับศรีนครินทร์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงิน 43,186 ล้านบาท ระยะทางประมาณ 18 กม. ที่ ทล. ได้ศึกษาออกแบบไว้ ให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินการเป็นทางพิเศษ โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.โครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วงจังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ .พระสมุทรเจดีย์ .สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ) วงเงิน 96,600 ล้านบาท ระยะทางประมาณ 72 กม. ที่กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ศึกษาและออกแบบไว้นั้น รวมทั้งได้เสนอรายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการและเตรียมนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ มอบให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(กทม.) รอบที่ 3 ด้านใต้ และให้ ทช. เป็นผู้ดำเนินโครงการถนนโครงข่ายรองที่เชื่อมต่อช่วงถนนจาก ทล.3 บรรจบทล.34 ระยะทางประมาณ 16 กม.

5.โครงการสะพานเชื่อมเกาะสมุย จาก .เกาะสมุย .สุราษฎร์ธานี ไปยัง .ขนอม .นครศรีธรรมราช วงเงิน 25,000 ล้านบาท ระยะทางประมาณ 17 กม. ให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินโครงการ

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า การบูรณาการพัฒนาโครงการร่วมกัน ระหว่าง ทล., ทช. จำนวน 5 โครงการ โดยให้กทพ. เป็นผู้ดำเนินโครงการนั้น จะทำให้โครงการต่างๆ นำไปสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ภาครัฐจะต้องนำงบประมาณไปดำเนินการป้องกัน และฟื้นฟูสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งหาก กทพ. เป็นผู้ดำเนินการจะมีความคุ้มค่าในการลงทุน สามารถหารายได้เชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากการเก็บค่าผ่านทางได้ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า  ไม่ได้เป็นการผลักภาระให้กับประชาชน เพราะเส้นทางมอเตอร์เวย์ หาก ทล.เป็นผู้ดำเนินการ ก็จะมีการเก็บค่าผ่านทางอยู่แล้ว

ทั้งนี้ การดำเนินการของ กทพ. สามารถนำงบประมาณมาจากการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน (PPP) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFF) ซึ่งจะมีการจัดตั้งกองทุนในแต่ละโครงการ รวมมูลค่าหลายแสนล้านบาท โดยได้มอบนโยบายให้ไปพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ และความเป็นไปได้ของโครงการฯ พร้อมทั้งนำต้นแบบการหารายได้เชิงพาณิชย์ อาทิ จุดจอดพักรถ, คอมมูนิตี้มอลล์ โดยนำต้นแบบจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ จะมีการไปทบทวนมูลค่าการก่อสร้าง ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการได้ทันที นอกจากนี้ มอบหมายให้พิจารณาคงามร่วมมือระหว่าง ทล., ทช. และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ด้วย

สำหรับการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและโครงข่ายทางถนนร่วมกันระหว่าง ทล. ทช. และ กทพ. ในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดำเนินงาน สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้นนับเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนของประเทศไทยอย่างยั่งยืน