เช็คด่วน! ‘คมนาคม’ เตรียมพร้อมรับการเดินทาง ปชช. ช่วงวันหยุดยาว ก.ค. 65 มีอะไรบ้าง? ไปดูเลย!

คมนาคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางช่วงวันหยุดยาว .. 65 “วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯสั่งจัดระบบขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ คาด ปชช. เดินทางเข้าออกทางหลวงสายหลักช่วงวันหยุดละกว่า 4.5 ล้านคัน พร้อมแนะ 4 เส้นทางเลี่ยงปริมาณจราจร ด้าน ทล. เตรียมเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M6 ระยะทาง 64 กม.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม ได้เตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว .. 2565 คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาระหว่างวันที่ 13-17 .. 2565 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ระหว่างวันที่ 28-31 .. 2565 โดยกำชับหน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันให้ประชาชนเดินทางสะดวก ปลอดภัย และห่างไกลโควิด-19

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าว โดยตั้งเป้าหมายการดำเนินการประกอบด้วย 1.จัดบริการขนส่งสาธารณะทั้งรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสารสาธารณะ และเครื่องบินให้เพียงพอต่อการเดินทาง

2.ตรวจความพร้อมระบบขนส่งสาธารณะ พนักงาน และผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวด และ 3.อำนวยความสะดวกการเดินทางบนโครงข่ายถนน มีการบริหารจัดการจราจรและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมแผนงาน/มาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ที่ครอบคลุมในมิติอำนวยความสะดวกในการเดินทาง มิติความปลอดภัยในการเดินทาง มิติด้านการควบคุมโควิด-19 ได้แก่

มิติอำนวยความสะดวกในการเดินทาง  

เตรียมบริการขนส่งสาธารณะทั้งทางถนน ราง น้ำ และอากาศ ให้เพียงพอไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง และจัดบริการรถสาธารณะเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานและสถานีรถไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด

เตรียมมาตรการสำหรับบริหารจัดการจราจรบนเส้นทางถนนสายหลักและสายรองที่มีการจราจรหนาแน่นติดขัด โดยได้คาดการณ์ปริมาณจราจรขาเข้าและขาออกกรุงเทพฯ บนทางหลวงสายหลัก 5 Corridor ได้แก่ สายเหนือ สายอีสานสายตะวันออก สายตะวันตก และสายใต้ โดยในช่วงวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษา มีปริมาณจราจรขาเข้ารวม 2.39 ล้านคัน และขาออกรวม 2.41 ล้านคัน และช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ มีปริมาณจราจรขาเข้ารวม 2.15 ล้านคัน และขาออกรวม 2.15 ล้านคัน

ทั้งนี้ ในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าวมีปริมาณการจราจรใกล้เคียงกับความสามารถในการรองรับ (Capacity) ของสายทาง ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้เตรียมการบริหารจัดการจราจรเพื่อรองรับไว้ด้วยแล้ว อาทิ โดยจัดเจ้าหน้าที่จัดการจราจรรวมทั้งให้ดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรบริเวณโครงการก่อสร้าง ตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร และประชาสัมพันธ์ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงจากถนนสายหลักเพื่อลดปริมาณการจราจร

ให้บริการฟรี อาทิ ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมทางพิเศษ 3 เส้นทาง ได้แก่ ทางพิเศษศรีรัช อุดรรัถยา และเฉลิมมหานคร ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-14 .. 2565 และช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯในวันที่ 28 .. 2565 และบริการที่จอดรถฟรี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C

มิติความปลอดภัยในการเดินทาง 

ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (Black Spot) เช่น บริเวณจุดกลับรถ ทางแยก ทางโค้ง/ทางลาดชัน และจุดตัดถนนกับรถไฟ/ทางลักผ่าน รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้า เลี่ยงการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในช่วงดังกล่าว เพื่อให้เกิดการเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูฝน ที่อาจเกิดความเสี่ยงจากถนนลื่นและทัศนวิสัยในการขับขี่

เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย กำกับดูแลด้านวินัยจราจร และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ และลดพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ อาทิ การขับรถเร็วเกินกฎหมายที่กำหนด ดื่มแล้วขับ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย/ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยการตรวจจับความเร็ว การติดตามด้วยระบบ GPS การตั้งจุดตรวจ (Checking Point)

การกำกับดูแลความพร้อม ตรวจสอบพนักงานขับขี่และพนักงานประจำรถโดยสารสาธารณะ เรือโดยสาร และรถไฟให้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ เช่น ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ใช้สารเสพติด พักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงตรวจความพร้อมความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ เรือโดยสาร รถไฟ และเครื่องบิน รวมถึงภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ ท่าเรือ และท่าอากาศยาน ตลอดจนตั้งศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อกำกับดูแล/สั่งการให้เกิดความปลอดภัยและรับเรื่องร้องเรียน

มิติด้านการควบคุมโควิด-19

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยถือปฏิบัติตามข้อกำหนด ..ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบกำกับดูแลการให้บริการขนส่งสาธารณะตามแนวทางที่กำหนดอาทิ จัดจุดตรวจคัดกรอง จัดให้มีการเว้นระยะห่าง การปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

*** แนะการเดินทาง 4 เส้นทาง ***

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้มีมาตรการรองรับปริมาณการเดินทาง ในช่วงวันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาและช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ดังนี้

1.เส้นทางสู่ภาคเหนือ เน้นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ ทล.340 (กรุงเทพฯสุพรรณบุรีชัยนาทนครสวรรค์) เป็นเส้นทางเลี่ยงสู่ภาคเหนือ เพื่อแบ่งเบาภาระ ทล.32 (ถนนสายเอเชีย)

2.เส้นทางสู่ภาคใต้ จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการทางยกระดับ ทล. 35 (ถนนพระราม 2) ช่วงบางขุนเทียนเอกชัย บริเวณหน้าวัดพันท้ายนรสิงห์ และโครงการทางยกระดับบน ทล.35 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้ว บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานกลับรถบ้านแพ้ว รวมถึงเน้นการประชาสัมพันธ์การปิดสะพานกลับรถหน้า รพ.วิภาราม (กม.34)

3.เส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เน้นการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ประชาชนใช้ทางเลี่ยงเส้นทางทล.304 เพื่อกระจายปริมาณจราจรจากเส้นทางหลัก ทล.2 (ถนนมิตรภาพ) ไปยังพื้นที่ภาคอีสาน และจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรขณะดำเนินการและติดตั้งป้ายเตือนการก่อสร้างและเส้นทางเลี่ยง บนทางหลวงหมายเลข 2 ระหว่าง กม.75+500-กม.77+500

4.เส้นทางสู่ภาคตะวันออก รณรงค์ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 36 หมายเลข 344 และหมายเลข 34 เพื่อเป็นการเลี่ยงรถติดบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เพื่อไปยังภาคตะวันออก

*** เปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M6 ระยะทาง 64 กม. ***

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ได้มีข้อสั่งการเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยการเดินทางในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 2565 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้มงวดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง

นอกจากนี้ มอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) เปิดให้บริการทางหลวงระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) ช่วงสีคิ้วขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร (กม.) โดยให้บริการฟรี ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขาออก วันที่13-14 .. 2565 และขาเข้าวันที่ 15-17 .. 2565 และช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ขาออก วันที่ 28-29 .. 2565 และขาเข้าวันที่ 30-31 .. 2565

ขณะเดียวกันให้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่ เช่น บริเวณจุดพักรถ สถานีให้บริการน้ำมัน รวมทั้งเฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ทางลาดชัน ทางโค้ง พร้อมประสานตำรวจทางหลวงช่วยดำเนินงาน และให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์เรื่องการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงวันหยุดให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ ฯลฯ