‘ศักดิ์สยาม’ เร่งเคลียร์ปัญหาที่ดิน จากโครงการ ‘รฟท.-ทล.’ กระทบความเดือดร้อนของ ปชช.

ศักดิ์สยามเร่งแก้ไขปัญหา ปชช.เดือดร้อนด้านที่ดินจากโครงการ รฟท.-ทล. ลุยผนึกกำลังหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่สำรวจชุมชน พร้อมสั่งการเดินหน้าตามระเบียบข้อ กม.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2/2565 วันนี้ (7 .. 2565) เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมว่าสืบเนื่องจากการลงนามในคำสั่งที่ 789/2564 เมื่อวันที่ 8 .. 2564 และคำสั่ง (เพิ่มเติม) ที่ 887/2564 เมื่อวันที่ 3 .. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้จึงเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ซึ่งที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของกระทรวงฯ

สำหรับการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนในที่ดินของ รฟท. โดย รฟท. ได้ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ลงพื้นที่สำรวจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่างๆ ได้แก่ 1.ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ย่านพหลโยธิน เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ และพื้นที่บริเวณนิคมรถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 2.ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (EEC)

3.ชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างพัฒนาบึงมักกะสัน กรุงเทพฯ รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่โดย รฟท. ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมาหนองคาย นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-MOVE) ในการสำรวจพื้นที่ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่สงขลา

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ รฟท. ได้พิจารณากรณีการขอเช่าที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนโรงปูนตะวันออก กรุงเทพฯ และเห็นว่าควรนำนโยบายของกระทรวงฯ มาใช้ในการพัฒนาที่พักอาศัยในแนวสูงเพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ในเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสด้านอาชีพให้กับชุมชนควบคู่กันไป ซึ่ง รฟท. จะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนต่อไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า รฟท. ยังได้รายงานปัญหาการใช้ประโยชน์ของชุมชนที่เช่าที่ดินของ รฟท. ได้แก่ 1.ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดง ช่วงชุมทางตลิ่งชันศิริราช กรุงเทพฯ (บางระมาด และพุทธมณฑลสาย 2 กรุงเทพฯ) 2.กรณีการคิดอัตราค่าเช่าใหม่ให้เป็นไปตามอัตราค่าเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยของชุมชนพระราม 6 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ                

3.การแก้ปัญหาพื้นที่เช่าชุมชนตลาดบ่อบัว จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรัง และชุมชนรถไฟสามัคคีจังหวัดเชียงใหม่ และ 4.กรณีการดำเนินการทางกฎหมายกับสมาชิกที่ไม่ชำระค่าเช่า และกรณีการขอคืนพื้นที่เช่าในส่วนที่เป็นถนนสาธารณประโยชน์ และในส่วนที่ชุมชนไม่ประสงค์จะขอเช่าพื้นที่ โดย พอช. และชุมชนจะสำรวจข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแก่ รฟท. ต่อไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ยังได้ประชุมถึงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนในที่ดินของกรมทางหลวง (ทล.) ได้แก่1.ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางด่วนยกระดับพระราม 2-วังมะนาว .ท่าจีน .เมือง .สมุทรสาครโดยคณะทำงานของ ทล. ได้ประชุมร่วมกับ พอช. และภาคประชาชน เมื่อวันที่ 29 เม.. 2565 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว ขอให้แต่ละฝ่ายพิจารณารายละเอียดเวลาที่ชัดเจน เมื่อได้กรอบระยะเวลาที่ชัดเจนจะนัดประชุมอีกครั้ง

2.กรณีโครงการก่อสร้างสำนักงานแขวงการทาง ชุมชนสะพานร่วมใจ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยคณะทำงานของทล. ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนชุมชนสะพานร่วมใจ ผู้แทน P-MOVE ผู้แทนกรมธนารักษ์ และผู้แทน พอช. เมื่อวันที่ 27 เม.. 2565 และได้เชิญกรมธนารักษ์มาร่วมประชุม เมื่อวันที่ 23 มิ.. 2565เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ทล. อยู่ระหว่างการประสานกับผู้แทน P-MOVE เพื่อจัดทำแผนผังแสดงขอบเขตที่ดินที่ชัดเจน เพื่อนำเสนอกรมธนารักษ์พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ตนได้มีข้อสั่งการให้แต่ละหน่วยงานดำเนินงานตามระเบียบ คำสั่งและข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป