สัญญาณบวก! ทอท.ปรับประมาณการฉบับ มิ.ย. 65 คาดปีนี้มีผู้โดยสารแตะ 45 ล้านคน รวม 4 แสนเที่ยวบิน ลั่น! ปี 67 กลับมา 99% เทียบช่วงก่อนเกิดโควิด-19

ทอท.ปรับประมาณการปริมาณผู้โดยสารเที่ยวบิน ฉบับ มิ.. 65 หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย คาดปี 65 มีผู้โดยสารแตะ 45 ล้านคน รวมกว่า 4 แสนเที่ยวบิน เผยปี 67 ฟื้นตัว 99% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนแพร่ระบาด

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ระบุว่า ทอท.ได้มีการจัดทำประมาณการการจราจรทางอากาศก่อนหน้านี้ล่าสุด .. 2564 ซึ่งหลังจากนั้น พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเฉพาะผู้โดยสารต่างประเทศอย่างมีนัยยะ ทั้ง 1.ปัจจัยเชิงนโยบาย ได้แก่ นโยบายการเปิดประเทศที่รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์โอไมครอนเมื่อปลาย .. 2564 มีผลต่อการปรับลดตารางการบิน (slot) ของสายการบินและอัตราบรรทุกที่ลดลง และ 2.ปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่นโยบายการเปิดประเทศของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และปัญหาสงครามในยูเครน

โดยจากเหตุผลดังกล่าว ทอท.จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนประมาณการปริมาณจราจรทางอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้ฐานผู้โดยสารที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565 ประกอบกับข้อมูลการขอจัดสรรตารางการบินฤดูหนาวใน .. 2565 (ฤดูกาลท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2566) ที่ยังฟื้นตัวไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะเที่ยวบินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายงานข่าวจาก ทอท. ระบุอีกว่า สำหรับการประมาณการล่าสุด มิ.. 2565 คาดว่า การฟื้นตัวของผู้โดยสารในปีงบประมาณ 2565 จะมีผู้โดยสารรวม 45 ล้านคน ฟื้นตัว 33% และมีเที่ยวบิน 400,000 เที่ยวบิน หรือฟื้นตัว 45% เมื่อเทียบกับก่อนช่วงเกิดสถานการณ์โควิด-19

ขณะเดียวกัน คาดว่าในปีงบประมาณ 2566 จะมีปริมาณผู้โดยสารจำนวน 96 ล้านคน ฟื้นตัว 68% ส่วนปริมาณเที่ยวบิน มีจำนวน 665,000 เที่ยวบิน ฟื้นตัว 74% ทั้งนี้ในปี 2567 คาดว่าจะมีผู้โดยสารจำนวน 142 ล้านคน ฟื้นตัว 99% ส่วนเที่ยวบินมี 892,000 เที่ยวบิน ฟื้นตัว 99%

อย่างไรก็ตาม การทบทวนประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศยังคงมีหลายปัจจัยสำคัญที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ นโยบายการเปิดประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสการกลับมาระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ หรือโรคระบาดอื่นๆ ตลอดจนผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครนเป็นสำคัญต่อไป