‘กรมรางฯ’ อัปเดต 4 สัญญา ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ‘มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ’ เตรียมเปิดใช้ช่วงแรกตามความพร้อม

“กรมรางฯ” ลงพื้นที่อัปเดต 4 สัญญา ก่อสร้างรถไฟทางคู่สายอีสาน “มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ” เตรียมเปิดใช้ช่วงแรกตามความพร้อม ตั้งแต่สถานี “ซับม่วง-จันทึก-คลองขนานจิตร”

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ระบุว่า วานนี้ (17 มิ.ย. 2565) เจ้าหน้าที่กรมฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ โดยมีนายกฤษดา มัชฌิมาภิโร วิศวกรกำกับการก่อสร้าง เขต 2 ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานและบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างร่วมการติดตามความก้าวหน้า

สำหรับโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ แบ่งเป็น 4 สัญญา ได้แก่

สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร (เป็นโครงสร้างระดับพื้นดิน 30 กิโลเมตร และทางรถไฟยกระดับ ประมาณ 5 กิโลเมตร) มีความคืบหน้า 94.63% โดยงานก่อสร้างบางส่วน เช่น สถานีมวกเหล็กใหม่ สถานีปางอโศก และทางยกระดับบริเวณอำเภอมวกเหล็ก ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับสถานีมวกเหล็กใหม่ เป็นสถานีขนาดกลาง ระดับดิน มีการออกแบบตามมาตรฐาน universal design รองรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม โดยออกแบบให้มีชานชาลายกระดับประมาณ 10 เมตรจากระดับพื้น มีความยาว 400 เมตร มีบันไดทางขึ้นลง และลิฟต์เพื่อบริการระหว่างชานชาลา up track และ down track

ส่วนระบบการจำหน่ายบัตรโดยสารมี 2 ระบบ คือ ระบบจำหน่ายบัตรโดยสารปกติ และระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสถานีเป็นระบบปิด (มีระบบเครื่องกั้นเข้าออกในตัวสถานีคล้ายๆ กับรถไฟฟ้า) โดยสถานีมวกเหล็กเดิมจะปรับเป็นที่หยุดรถ

สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ รฟท. อยู่ระหว่างการปรับแบบร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (ไทย-จีน) ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา

สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ จำนวน 3 อุโมงค์ มีความคืบหน้า 91.057%

โดยอุโมงค์ที่ 1 ตั้งอยู่ระหว่างสถานีมาบกะเบา สถานีผาเสด็จ และสถานีหินลับ จังหวัดสระบุรี มีลักษณะเป็นอุโมงค์คู่ ทางเดี่ยว มีความกว้างประมาณ 7.50 เมตร สูงประมาณ 8.50 เมตร และยาวประมาณ 5.20 กิโลเมตร ถือเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมีความคืบหน้า 80%

ส่วนอุโมงค์ที่ 2 ตั้งอยู่ระหว่างสถานีหินลับ และสถานีมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีความยาว 250 เมตร ปัจจุบันมีความคืบหน้า 98%

อุโมงค์ที่ 3 ตั้งอยู่ระหว่างสถานีคลองขนานจิตร อำเภอปากช่อง และสถานีคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความยาวประมาณ 1.17 กิโลเมตร มีความคืบหน้า 81%

สัญญาที่ 4 ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม มีความคืบหน้า 12.671%

โดย รฟท. เตรียมเปิดการเดินรถทางคู่ในช่วงแรกตั้งแต่สถานีซับม่วง สถานีจันทึก และสถานีคลองขนานจิตร และจะทยอยเปิดเดินรถในช่วงอื่นๆ ตามความพร้อม