ดีเดย์! 17 มิ.ย.นี้ ‘คมนาคม’ นัดหารือ ‘ปลัด กทม.’ กำหนดแนวทางโอน ‘รถไฟฟ้าสายสีเขียว’ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต’

“คมนาคม” ร่อนหนังสือถึง “ปลัด กทม.” นัดประชุมกำหนดแนวทางการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว “ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต” ดีเดย์! 17 มิ.ย.นี้

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า กระทรวงคมนาคม ได้ทำหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะประธานกรรมการร่วมฯ (คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการมอบหมายให้ กทม. เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

ทั้งนี้ การประชุมในครั้งที่ 2/2565 นั้น จะจัดการประชุมในวันศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 2565 เวลา 14.30 น. เพื่อกำหนดแนวทางการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต รวมทั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2565