เช็คเลย! ‘ทางหลวง’ เตรียมเปิด 3 เส้นทาง ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. ดีเดย์วิ่งฉิว 1 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน ฉบับที่ 3 เพิ่มทางหลวง 3 เส้นทาง ใช้ความเร็วยานพาหนะไม่เกิน 120 กม./ชม. ดีเดย์มีผลตั้งแต่ 1 ..นี้ เป็นต้นไป

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 เม.. 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน เรื่อง กำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน ฉบับที่ 3 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงชนบทที่กำหนด ..2564 ออกตามความในมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง ..2535

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน จึงออกประกาศเส้นทางโดยกำหนดให้ความเร็ว 120 กิโลเมตร (กม.) ต่อชั่วโมง(ชม.) บนทางหลวงแผ่นดินเพิ่มเติมอีก 3 เส้นทาง ประกอบด้วย 1.ทางหลวงหมายเลข 9 (กาญจนาภิเษก) ตอนบางแคคลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.23+500-กม.31+600 ทั้งขาเข้าและขาออก

แฟ้มภาพ

2.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (พระราม 2) ตอน นาโคกแพรกหนามแดง ระหว่าง กม.56+000-กม.57+300 ทั้งขาเข้าและขาออก, ระหว่าง กม.58+800-กม.68+200 ทั้งขาเข้าและขาออก, ระหว่าง กม.69+950-กม.73+800 ทั้งขาเข้าและขาออก, ระหว่าง กม.75+000-กม.76+800 ทั้งขาเข้าและขาออก, ระหว่าง กม.78+250-กม.78+690 ทั้งขาเข้าและขาออก และระหว่าง กม.79+110-กม.80+600 ทั้งขาเข้าและขาออก

แฟ้มภาพ

3.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ตอน เขาวังสระพระ ระหว่าง กม.160+000-กม.167+000 ทั้งขาเข้าและขาออก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ตอน เขาวังสระพระ ระหว่าง กม.172+000-กม.178+000 ทั้งขาเข้าและขาออก, ระหว่าง กม.178+750-กม.183+500 ทั้งขาเข้าและขาออก โดยทั้ง 4 เส้นทางดังกล่าว กำหนดให้เป็นเส้นทางที่ใช้อัตราความเร็วยานพาหนะได้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 .. 2565 เป็นต้นไป

แฟ้มภาพ