‘ศักดิ์สยาม’ เปิดสถานะ ‘รถไฟทางคู่’ เฟส 1-2 & เส้นทางสายใหม่ พร้อมสั่ง ‘การรถไฟฯ’ เร่งเครื่องเต็มสูบ

ศักดิ์สยามอัปเดตสถานะโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เฟส 1-2 พ่วง 2 เส้นทางรถไฟสายใหม่ สั่งการรถไฟฯเร่งเครื่องเต็มสูบ เผยขอนแก่นหนองคายลุยจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมกำชับโปรเจกต์เส้นทางในอนาคตผ่านชุมชนหวั่นซ้ำรอยมาบกะเบาชุมทางถนนจิระ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (ประชุมครั้งที่ 4) วันนี้ (28 เม.. 2565) ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ได้รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 และการเร่งรัดการนำเสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ในช่วงขอนแก่นหนองคาย รวมถึงการติดตามโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ สายเหนืออีสาน

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 โดยผลการก่อสร้างฯ ที่มีผลการก่อสร้าง เร็วกว่าแผนงาน จำนวน 1 สัญญา ได้แก่ โครงการฯ ช่วงมาบกะเบาชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง 94.13% ขณะที่ ผลการก่อสร้างที่มีความล่าช้ากว่าแผนงาน จำนวน 8 สัญญา ประกอบด้วย 1.ช่วงลพบุรีปากน้ำโพ สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง 71.47% 2.ช่วงลพบุรีปากน้ำโพ สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง 71.74%

3.ช่วงมาบกะเบาชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 มีผลงานการก่อสร้าง 90.58% 4.ช่วงนครปฐมหัวหิน สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง 97.09% 5.ช่วงนครปฐมหัวหิน สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง 94.84% 6.ช่วงหัวหินประจวบคีรีขันธ์ มีผลงานการก่อสร้าง 99.94% 7.ช่วงประจวบคีรีขันธ์ชุมพร สัญญาที่ 1 มีผลงานการก่อสร้าง85.08% และ 8.ช่วงประจวบคีรีขันธ์ชุมพร สัญญาที่ 2 มีผลงานการก่อสร้าง 87.30%

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ส่วนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 และทางสายใหม่นั้น รฟท.ได้เสนอโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ในช่วงขอนแก่นหนองคาย ซึ่งคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 27 .. 2564 โดยกระทรวงคมนาคมได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อหน่วยงานเพื่อขอความเห็นประกอบการเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ปัจจุบัน รฟท.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของหน่วยงาน 

ขณะที่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ 2 เส้นทางนั้น ได้แก่ 1.ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของ อยู่ระหว่างการรังวัดที่ดิน และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ตาม ... เวนคืน 2562 และเสนอขออนุมัติสั่งจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมการก่อสร้าง และ 2.ช่วงบ้านไผ่มุกดาหารนครพนม อยู่ระหว่างการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืนและวางแผนการรังวัดที่ดิน และเสนอขออนุมัติสั่งจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมการก่อสร้าง

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ตนได้มีข้อสั่งการให้ รฟท.นำแนวทางบริหารจัดการ 6 มิติ ประกอบด้วย 1. มิติการออกแบบ 2.มิติการประชาสัมพันธ์ 3.มิติด้านสัญญา 4.มิติการคัดเลือกผู้รับจ้าง 5.มิติการรื้อย้ายสาธารณูปโภค และ6.มิติการบริหารงาน/การเร่งรัดการก่อสร้าง/การบริหารพื้นที่ร่วม ไปประกอบการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงาน

นอกจากนี้ ให้ รฟท.กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ หรือโครงการในอนาคตที่จะต้องก่อสร้างผ่านเขตชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 ช่วงมาบกะเบาชุมทางถนนจิระ รวมถึงเร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยเร็ว