คึกคัก! ผู้โดยสารแห่ใช้ ‘สุวรรณภูมิ’ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 65 เฉลี่ยวันละ 1.16 หมื่นคน หลัง ศบค.ผ่อนคลายมาตรการเข้าไทย

สุวรรณภูมิเผย ศบค. ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าไทย ตั้งแต่ 1 เม.. 65 ดันยอดผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่า 65.97% ด้านภาพรวมในต่างประเทศ เข้าออกสุวรรณภูมิเฉลี่ย 53,627 คน/วัน พร้อมเปิดอาคารเทียบเครื่องบิน C รองรับ

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ภายหลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 เม.. 2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้มีจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 11,623 คน เพิ่มขึ้นจาก มี.. 2565 ที่มีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 7,003 คน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 65.97%

ในส่วนของเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศมีจำนวนเฉลี่ยวันละ 141 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจาก มี.. 2565 ที่มีจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 137 เที่ยวบิน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 2.92% โดยคาดว่า จากนี้ไปจะมีผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แฟ้มภาพ

นายกิตติพงศ์ กล่าวต่อว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เปิดใช้งานอาคารเทียบเครื่องบิน C ซึ่งเป็นอาคารที่รองรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่  1 เม.. 2565 ที่ผ่านมา จากเดิมที่เปิดให้บริการเฉพาะที่อาคารเทียบเครื่องบิน E, F และ G เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่เพิ่มมากขึ้นให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว

นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้เปิดให้บริการจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โซน 1 ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร หลังจากปิดปรับปรุงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจุดตรวจหนังสือเดินทางที่มีการปรับปรุงใหม่นี้ จะมีการปรับเปลี่ยนโฉมเคาน์เตอร์ให้ดูสวยงาม ทันสมัย มีการปรับผังพื้นที่การติดตั้งเคาน์เตอร์ใหม่ ทำให้มีจำนวนเคาน์เตอร์ให้บริการเพิ่มมากขึ้นเป็น 56 เคาน์เตอร์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม 3,450 คนต่อชั่วโมง เป็น 4,080 คน ต่อชั่วโมง

นายกิตติพงศ์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับตัวเลขผู้โดยสารในภาพรวมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.. 2565 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางผ่านเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฉลี่ยวันละ 53,627 คน เพิ่มขึ้นจาก มี.. 2565 ที่มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 42,222 คน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 27.01% โดยแบ่งเป็น ผู้โดยสารในประเทศเดินทางเฉลี่ยวันละ 29,691 คน เพิ่มขึ้น 10.45% และผู้โดยสารระหว่างประเทศ เดินทางเฉลี่ยวันละ 23,936 คน เพิ่มขึ้น 56.04%

ในส่วนของเที่ยวบิน มีจำนวนเที่ยวบินเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฉลี่ยวันละ 536 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจาก มี.. 2565 ที่มีจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 502 เที่ยวบิน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 6.77% แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศเฉลี่ยวันละ254 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 10.43% และเที่ยวบินระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 282 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 3.67%

ดังนั้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้เตรียมการด้านบุคลากรโดยประสานการปฏิบัติร่วมกับ หน่วยงานราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตระหนักถึงบทบาทการเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ ในการต้อนรับและให้บริการผู้โดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศด้วยบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐในการร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากการบริหารจัดการบริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์แล้ว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ปรับรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับแนวคิดการเดินทางวิถีใหม่ (Transport New Normal) เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขCOVID – Free Setting อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง