ทช.โชว์ผลงานสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ @เพชรบุรี คืบหน้า 40% คาดแล้วเสร็จ ต.ค. 65

ทางหลวงชนบทอัปเดตโครงการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนถนนสาย พบ.1001 .เพชรบุรี คืบหน้า 40% คาดแล้วเสร็จ .. 65 รองรับรถไฟทางคู่ในอนาคต เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรบนถนนทางหลวงชนบท รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคมนั้น

ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย พบ.1001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4-บ้านทุ่งขาม .ชะอำ .เพชรบุรี วงเงินรวม 103.7 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้ว 40% ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนวางคานก่อสร้างพื้นสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณ .. 2565

สำหรับโครงการดังกล่าว ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่องจราจร ไปกลับ กว้าง 12 เมตรประกอบด้วย ช่องจราจรกว้างข้างละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างด้านละ 2.5 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพาน ซึ่งโครงการมีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 0+000 และไปสิ้นสุด กม.ที่ 0+700 ความยาวรวม 700 เมตร

นายอภิรัฐ กล่าวอีกว่า ในปัจจุบัน ทช.มีถนนในความรับผิดชอบที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน153 แห่ง และบนถนนสายดังกล่าว มีปริมาณการจราจรที่สูงขึ้นตามลำดับ ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีโครงการรถไฟทางคู่เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบราง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟในพื้นที่ .เพชรบุรีอย่างยั่งยืน