สนข.เตรียมศึกษาสร้างถนน 2 เลน เส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลใต้อันดามัน ‘ระนอง-สตูล’ กว่า 600 กม. คาดศึกษาเสร็จ พ.ค. 67

สนข. ชงของบปี 66 วงเงิน 80 กว่าล้าน สร้างถนน 2 เลน เส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามัน ช่วงระนองสตูล ระยะทาง 600 กม. คาดใช้เวลาศึกษา 18 เดือน หนุนเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่

นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า สนข. ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 วงเงิน 80 กว่าล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเบื้องต้นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครอบคลุม พื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่.ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เบื้องต้นมีระยะทางประมาณ 600 กิโลเมตร (กม.)

ทั้งนี้ หากได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว สนข. จะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหาบริษัทที่ปรึกษาในช่วง .. 2565 จากนั้นจะเริ่มศึกษาประมาณ .. 2565-.. 2567 หรือใช้ระยะเวลาศึกษา 18 เดือน โดยเมื่อศึกษาแล้วเสร็จ จะเสนอผลการศึกษาให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา เพื่อมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ไปดำเนินการต่อไป

นายปัญญา กล่าวอีกว่า โครงการนี้ จะศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน (ช่วง .ระนอง.สตูล) ศึกษาแนวเส้นทาง รูปแบบโครงการเบื้องต้นออกแบบเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ไปกลับ เพื่อการท่องเที่ยว อาจมีทางจักรยานคู่ในบางจุดที่สวยงาม

นอกจากนี้ จะมีการศึกษามูลค่าโครงการเบื้องต้น การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (EIA) และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน รวมถึงทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งนี้ จะมีการนำรูปแบบการดำเนินการจากต่างประเทศ มาพิจารณามาประกอบด้วย หากบริเวณเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลไม่สามารถสร้างในระดับดินได้ จะมีการสร้างในรูปแบบยกระดับแทน

นายปัญญา กล่าวต่ออีกว่า โครงการดังกล่าว พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 .. 2564 ให้กระทรวงคมนาคมศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาเส้นทางถนน เพื่อการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งอันดามัน โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้สนข. ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2566 เพื่อมาศึกษาโครงการฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดแผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามระยะเวลาการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

รายงานข่าวจาก สนข. ระบุว่า สำหรับเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวนั้น ปัจจุบัน ทช. ได้กำหนดแผนการพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลใต้ (Thailand Rivera) ไว้เป็น 4 ระยะ ได้แก่

  • ระยะที่ 1 ช่วง .สมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร ระยะทางกว่า 514 กม. จำนวน 42 โครงการ ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2562 และก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2566
  • ระยะที่ 2 ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลา อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ ทบทวนแนวเส้นทาง และ EIA
  • ระยะที่ 3 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 สมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงคราม (3 สมุทร) และช่วงที่ 2 เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ (ตะนาวศรี) ซึ่งอยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ และ EIA
  • ระยะที่ 4 ช่วงสงขลาปัตตานีนราธิวาส คาดว่าในปี 2566 จะเริ่มสำรวจออกแบบ และ EIA