ทช.อัดงบ 382 ล. แก้จราจรเพชรเกษม ลุยสร้างทางต่างระดับ 4 เลน ประจวบฯ

“กรมทางหลวงชนบท” เทงบ 382 ล้านบาท เดินหน้าโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ ทางหลวงชนบทสาย ปข.2057 หวังแก้ปัญหาจราจรติดขัด และลดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษม คาดแล้วเสร็จปี 63

นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. เปิดเผยว่า ปัจจุบันถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณการจราจรค่อนข้างมากโดยเฉพาะรถบรรทุก ทำให้การจราจรบริเวณสี่แยกติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ เพื่อลดการจราจรติดขัด เพิ่มความคล่องตัว สามารถสัญจรและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุบริเวณสี่แยก ซึ่งเป็นจุดตัดของทางหลวงหมายเลข 37 กับทางหลวงชนบทสาย ปข.2057

ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่าง ทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ สาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะก่อสร้างเป็นสะพานข้ามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 มีลักษณะเป็น 2 สะพานวางขนานกัน ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ พร้อมก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานก่อนถึงทางแยกทั้ง 2 ข้าง มีถนนต่อเชื่อมสะพาน ขนาด 4 ช่องจราจร เกาะกลาง โดยมีจุดกลับรถทั้ง 2 ข้าง ตลอดจนระบบระบายน้ำ เครื่อง หมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอำนวยความปลอดภัย รวมระยะทาง 2.071 กิโลเมตร

โดยในปัจจุบัน ทช.ได้เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นโครงสร้างทางและระบบระบายน้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 382.300 ล้านบาท แบ่งเป็นงบผูกพันปี 2561-2563 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563