ลงนามแล้ว! รฟม.จรดปลายปากกา 6 สัญญาจ้างก่อสร้างโยธา ‘รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้’ มูลค่า 8.2 หมื่นล้าน คาดตอดเข็มปี 65 เปิดให้บริการในปี 70

รฟม. ลงนาม 6 สัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มูลค่า 8.2 หมื่นล้าน ลุยก่อสร้าง 2,005 วัน คาดตอกเข็มปี 65 เปิดให้บริการในปี 70

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระบุว่า วันนี้ (11 มี.. 2565) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟมเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระหว่าง รฟม. กับ ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา ทั้ง 6 สัญญา พร้อมทั้งการลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

สำหรับรายละเอียดการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ(วงแหวนกาญจนาภิเษก) ทั้ง 6 สัญญา วงเงินรวม 82,082.8 ล้านบาท ประกอบด้วย

สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูนหอสมุดแห่งชาติ วงเงิน 19,430 ล้านบาท (รวมค่า Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยมีผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 ได้แก่ CKST-PL JOINT VENTURE ประกอบด้วย บริษัท .การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโนไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน)

งานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงเตาปูนหอสมุดแห่งชาติ ระยะทาง ประมาณ 4.8 กิโลเมตร(กม.) อุโมงค์คู่ลึก 16-35 เมตร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 3 สถานี ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี 2 ปล่อง งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ

สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติผ่านฟ้า วงเงิน 15,878 ล้านบาท (รวมค่า Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยมีผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 ได้แก่ CKST-PL JOINT VENTURE ประกอบด้วย บริษัท .การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิโนไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน)

งานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติผ่านฟ้า ระยะทางประมาณ 2.4 กม. อุโมงค์คู่ลึก 23-46 เมตร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 3 สถานี ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี 1 ปล่อง งานโยธางานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ

สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้าสะพานพุทธ วงเงิน 15,109 ล้านบาท (รวมค่า Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยมีผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 ได้แก่ ITD – NWR MRT JOINT VENTURE ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด(มหาชน)

งานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้าสะพานพระพุทธยอดฟ้า ระยะทางประมาณ 3.1 กม. อุโมงค์คู่ลึก 22-41 เมตร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 2 สถานี ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี 3 ปล่อง งานโยธางานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ

สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธดาวคะนอง วงเงิน 14,982 ล้านบาท (รวมค่า Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยมีผู้รับจ้างสัญญาที่ 4 ได้แก่ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

งานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้าดาวคะนอง ระยะทางประมาณ 4.1 กม. อุโมงค์คู่ลึก 17-28 เมตร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 2 สถานี ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี 5 ปล่อง งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ

สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนองครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) วงเงิน 13,094.8 ล้านบาท (รวมค่า Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยมีผู้รับจ้างสัญญาที่ 5 ได้แก่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้ายกระดับ ช่วงดาวคะนองครุใน ระยะทางประมาณ 9.0 กม. สถานีรถไฟฟ้ายกระดับจำนวน7 สถานี งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ อาคารจอดแล้วจร จำนวน 4 แห่ง บริเวณบางปะกอก และราษฎร์บูรณะ จอดรถได้ประมาณ 1,920 คัน โรงจอดรถไฟฟ้าบริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก

สัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ วงเงิน 3,589 ล้านบาท (รวมค่าProvisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยมีผู้รับจ้างสัญญาที่ 6 ได้แก่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน)

งานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างงานระบบราง ช่วงเตาปูนครุใน ซึ่งเป็นระบบรางของทางวิ่งรถไฟฟ้าและระบบรางภายในโรงจอดรถไฟฟ้า งานติดตั้งรางทางวิ่ง รางจ่ายกระแสไฟฟ้า และงานอื่นๆ

ทั้งนี้ รฟม. ได้ระบุกรอบระยะเวลาดำเนินงานสำหรับการก่อสร้างงานโยธาทั้ง 6 สัญญา ไว้ที่ 2,005 วัน นับจากวันที่รฟม. ได้มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed: NTP) ให้กับผู้รับจ้าง โดยตามแผนงาน

จะดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2565 และคาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ภายในปี 2570 ซึ่ง รฟม. และผู้รับจ้างแต่ละสัญญา จะร่วมกันดำเนินงานก่อสร้างโครงการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยศักยภาพสูงสุด เพื่อให้โครงการมีความก้าวหน้าและสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กม. เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กม. 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กม. 7 สถานี มีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน)

อีกทั้งยังมีสถานีที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ของ รฟม. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการได้แก่ สถานีสามยอด เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสถานีผ่านฟ้า ซึ่งในอนาคตจะเชื่อมต่อกับสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอีกด้วย