‘ศักดิ์สยาม’ นำทัพเตรียมความพร้อมรับ ‘นายกฯ’ จุดพลุไฟลท์ปฐมฤกษ์สู่ ‘สนามบินเบตง’ 14 มี.ค.นี้ สั่ง ทย.พิจารณาเปิดเส้นทางบินเพิ่ม

ศักดิ์สยามเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกฯ เปิดเที่ยวบินพาณิชย์ปฐมฤกษ์ แลนดิ้งสู่ท่าอากาศยานเบตง” 14 มี..นี้ สั่ง ทย.พิจารณาเปิดเส้นทางบินเพิ่ม รองรับการเติบโตในอนาคต ก้าวสู่ฮับการบินในภูมิภาค

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดเที่ยวบินพาณิชย์ปฐมฤกษ์ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 14 มี.. 2565 ว่ากรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม พร้อมเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ท่าอากาศยานเบตง .ยะลา ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการคมนาคม

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการเดินทางได้หลายรูปแบบ ด้วยการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง .ยะลา เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางสู่.เบตง ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ไม่สะดวกต่อการเดินทางให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ ท่าอากาศยานเบตงได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 .. 2565 ซึ่งมีความพร้อมให้บริการตามมาตรฐาน โดยนายกรัฐมนตรีฯ จะเป็นประธานในพิธีเปิดเที่ยวบินพาณิชย์ปฐมฤกษ์ท่าอากาศยานเบตง พร้อมเดินทางไปกับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดังกล่าว ในวันที่ 14 มี.. 2565

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ได้มอบให้ ทย. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเส้นทางการบินสู่ท่าอากาศยานเบตงเพิ่มเติม เช่น สุวรรณภูมิเบตง ฯลฯ รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ของแผนพัฒนาท่าอากาศยานเบตง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่ในระยะต่อไปในอนาคต โดยให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นด้านความมั่นคง ความคุ้มค่า และผลประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับ

สำหรับท่าอากาศยานเบตง เป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 29 ของ ทย. ตั้งอยู่ใน .ยะรม .เบตง .ยะลา บนพื้นที่ 920 ไร่ประกอบด้วย ทางขับ จำนวน 2 วิ่ง ทางวิ่ง กว้าง 30 เมตร ยาว 1,800 เมตร ลานจอดเครื่องบินรองรับเครื่องบินขนาด80 ที่นั่ง จำนวน 3 ลำ อาคารที่พักผู้โดยสารมีพื้นที่ใช้สอยขนาด 7,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 300 คนต่อชั่วโมง หรือ 800,000 คนต่อปี และลานจอดรถยนต์ จำนวน 140 คัน

ทั้งนี้ จะเริ่มให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์แรก โดยสายการบินนกแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯเบตงกรุงเทพฯ ในวันที่ 14 มี.. 2565 และให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ จำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์) โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งนอกจากเส้นทางให้บริการภายในประเทศแล้ว ท่าอากาศยานเบตงยังมีความพร้อมที่จะมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Regional Hub) เส้นทางระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ในอนาคตด้วย