‘ศักดิ์สยาม’ หนุนรถไฟขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ผุดรถไฟต้นแบบ ‘EV Shuttle Train’ วิ่งเชื่อม ‘ARL ลาดกระบัง-สจล.-หัวตะเข้‘

ศักดิ์สยามหนุนรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า “EV on Train” สนองนโยบายนายกฯ ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกลง 20-25% ภายในปี 73 ลุยพัฒนารถไฟ EV Shuttle Train ต้นแบบ วิ่งเชื่อมสถานี ARL ลาดกระบังสถานี สจล.-สถานีหัวตะเข้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเรื่อง การผลักดันการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะ กรณีรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV on Train ครั้งที่3 วันนี้ (24 .. 2565) ว่า ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายนโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ 20-25% ภายในปี 2573

โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แทนน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบขนส่งของประเทศรวมทั้งนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive)  ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่รัฐบาลให้การส่งเสริมอย่างจริงจัง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ได้เร่งรัดการผลักดันการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะ กรณีรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV on Train ซึ่งมีสาระสำคัญในการเตรียมให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ยื่นขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย EV จากเงินกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ 2565

นอกจากนี้ รฟท. ยังได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดตั้งคณะทำงานร่วมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งทางรางด้านรถจักรล้อเลื่อนเพี่อการพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้า เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนารถไฟ EV on Train ของประเทศไทย ซึ่งมีโครงการในการศึกษาและพัฒนารถไฟ EV Shuttle Train ต้นแบบที่จะวิ่งใช้งานเชื่อมต่อกับสถานี ARL ลาดกระบัง สู่สถานี สจล. และสถานีหัวตะเข้

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ตนมีข้อสั่งการเพิ่มเติม
ให้ศึกษาการใช้ EV on Train ในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ใช้ในเมืองด้วย เพื่อให้สามารถลดต้นทุนในการติดตั้งและดำเนินการ รวมถึงให้กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและเร่งรัดแผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อให้แปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้