‘ขนส่งฯ’ เผย 15-19 ก.พ. 65 พบรถผิดเข้าใช้ระบบ M-Flow จำนวน 1,008 คัน แนะเจ้าของรถเคร่งครัดตาม กม. หากฝ่าฝืนมีโทษจับ-ปรับ

ขนส่งทางบกเผย 15-19 .. 65 พบรถป้ายแดงป้ายเลอะเลือนไม่ติดป้ายเข้าใช้ M-Flow จำนวน 1,008 คัน จ่อโดนโทษจับปรับ แนะเจ้าของเร่งดำเนินการทางทะเบียน ย้ำ! หากฝ่าฝืนมีความผิด กม.

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ภายหลังที่มีเปิดให้บริการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 9 ด่านธัญบุรี 1, ด่านธัญบุรี 2, ด่านทับช้าง 1 และด่านทับช้าง 2 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 .. 2565 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่สามารถเข้ามาใช้บริการ M-Flow จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก M-Flow เท่านั้น ส่วนรถป้ายแดง รถป้ายเลอะเลือนไม่ชัดเจนหรือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่สามารถใช้บริการ M-Flow ได้นั้น

ทั้งนี้ ขบ.จึงได้จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจสอบรถที่เข้ามาใช้บริการ M-Flow ระหว่างวันที่ 15 – 19 .. 2565 พบว่ามีรถป้ายแดง รถป้ายเลอะเลือนไม่ชัดเจน หรือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาใช้บริการ M-flow จำนวนทั้งสิ้น 1,008 คัน แบ่งเป็น

  • รถป้ายแดงจำนวน 853 คัน
  • รถป้ายทะเบียนชำรุดลบเลือนจำนวน 90 คัน
  • รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจำนวน 65 คัน

โดยเจ้าของรถที่ยังใช้ป้ายแดง หรือพบว่าป้ายทะเบียนรถที่ใช้เลอะเลือน ซีดจางแล้ว ควรเร่งดำเนินการทางทะเบียนและขอรับป้ายทะเบียนรถทดแทนให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

นายเสกสม กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ซื้อรถใหม่ แนะนำให้นำรถมาจดทะเบียน กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดโดยเร็ว เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกอนุโลมให้ใช้ป้ายแดงเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถหากเจ้าของรถนำป้ายแดงไปใช้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ดำเนินการนำรถไปจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทหรือหากพบการใช้ป้ายแดงปลอม เจ้าของรถจะมีความผิด ฐานใช้เอกสารทางราชการปลอม ตามกฎหมายอาญา มีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน-5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท

ส่วนป้ายทะเบียนรถเลอะเลือน สามารถติดต่อขอทำสีป้ายทะเบียนรถใหม่ โดยยื่นคำขอ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน พร้อมหลักฐานประกอบด้วย คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถฉบับจริง กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

สำหรับเจ้าของรถที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้โดยมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ระหว่างนี้สามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถแสดงกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้ ดังนั้น ขบ.จึงขอให้เจ้าของรถระมัดระวังการใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด