บอร์ดรถไฟฯ เคาะ 2 ชื่อสะพานขึงรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลองแห่งแรกในไทย จ่อโยน ครม.ตัดสินเลือก คาดสร้างเสร็จ เม.ย.นี้

บอร์ด รฟท. เคาะ 2 ชื่อสะพานขึงรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลองแห่งแรกในไทยสะพานบุรฉัตร & สะพานจุฬาลงกรณ์ 2” จ่อเสนอคมนาคม มี..นี้ ก่อนชง ครม.เลือกตัดสิน คาดก่อสร้างแล้วเสร็จ เม..นี้ ด้านทางคู่นครปฐมชุมพรคืบหน้ากว่า 92% คาดเสร็จปลายปี 65 เปิดใช้ปี 67

แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. เมื่อวันที่ 15 .. 2565 ซึ่งมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เป็นประธานนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบชื่อสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลอง (Extradosed Bridge) ตามที่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง รฟท. เป็นผู้เสนอจำนวน 2 ชื่อ ได้แก่ ลำดับที่ 1 สะพานบุรฉัตร และลำดับที่ 2 สะพานจุฬาลงกรณ์ 2 โดยคาดว่าภายใน มี.. 2565 รฟท. จะเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา ก่อนเสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลอง ถือเป็นไฮไลท์สำคัญในการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ สายใต้ ช่วงนครปฐมชุมพร ระยะทาง 421 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 3.39 หมื่นล้านบาท โดยสะพานขึงรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลอง อยู่ในสัญญาที่ 1 นครปฐมหนองปลาไหล มีความคืบหน้าประมาณ 83% ดำเนินการเร็วกว่าแผนเล็กน้อย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนที่เป็นสแปน (Span) งานโครงสร้างสะพาน ขึงสายเคเบิล และเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ เม.. 2565

สำหรับสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลอง ตั้งอยู่บริเวณ .เมือง .ราชบุรี คู่ขนานกับสะพานจุฬาลงกรณ์ ไม่มีเสาตอม่อกลางแม่น้ำ มีตอม่อแค่ 2 ฝั่งแม่น้ำ เป็นทางเดี่ยว มีความยาว 160 เมตร มีความกว้าง 7.64 เมตร แบ่งเป็นทางเดิน 1 เมตร และมีเสา Pylon สูง 17.5 เมตร ถือเป็นสะพานขึงรถไฟแห่งแรก และมีความยาวมากที่สุดในไทย โดยจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองราชบุรีด้วย

สำหรับชื่อของสะพานฯ นั้น หากท้ายที่สุดแล้วผู้มีอำนาจสูงสุด ตัดสินใจเลือกชื่อ สะพานจุฬาลงกรณ์ 2 จะต้องเสนอเปลี่ยนชื่อสะพานรถไฟเดิมที่ใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งใช้ชื่อว่า สะพานจุฬาลงกรณ์ เป็นสะพานจุฬาลงกรณ์ 1 ในคราวเดียวกันด้วย แต่หากเลือกชื่อ สะพานบุรฉัตร จะไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแหล่งข่าว กล่าว

รายงานข่าวจาก รฟท. ระบุว่า สำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐมชุมพร ภาพรวมคืบหน้า92.23% ช้ากว่าแผน 4.80% ซึ่งสัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐมหนองปลาไหล ระยะทาง 93 กม. วงเงินก่อสร้าง 8,198 ล้านบาท โดยบริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนี่ยริ่ง 1964 จำกัด คืบหน้า 97.05% เร็วกว่าแผน 1.60%, สัญญาที่ 2 ช่วงหนองปลาไหลหัวหิน ระยะทาง 76 กม. วงเงินก่อสร้าง 7,520 ล้านบาท โดยบริษัท ซิโนไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) คืบหน้า 92.96% เร็วกว่าแผน 0.002%

สัญญาที่ 3 ช่วงหัวหินประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กม. วงเงินก่อสร้าง 5,807 ล้านบาท โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) คืบหน้า 99.94% ช้ากว่าแผน 0.06%, สัญญาที่ 4 ช่วงประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อยระยะทาง 88 กม. วงเงินก่อสร้าง 6,465 ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้าเคเอสซี คืบหน้า 84.48% ช้ากว่าแผน 12.65% และ 5. ช่วงบางสะพานน้อยชุมพร ระยะทาง 79 กม. วงเงินก่อสร้าง 5,992 ล้านบาท โดยกิจการร่วมค้า เอสทีทีพี คืบหน้า 85.59% ช้ากว่าแผน 12.65%

สำหรับงานในส่วนของชานชาลา ซึ่งก่อนหน้านี้สัญญาที่ 3 ได้มีการก่อสร้างชานชาลาต่ำ 50 เซนติเมตร (ซม.)ไปแล้วนั้น ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังเร่งยกให้เป็นชานชาลาสูง 110 ซม. ส่วนสัญญาอื่นๆ ผู้รับจ้างเตรียมโครงสร้างเป็นชานชาลาสูงทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ คาดว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จปลายปี 2565 จากนั้นจะติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ 1 ปี และสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณปี 2567