เสร็จแล้ว! ทช.ลาดยางถนน สาย สส.2015 ‘สมุทรสงคราม’ ระยะทาง 3.1 กม. หนุนท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก

ทางหลวงชนบทลาดยางถนนสาย สส.2015 .สมุทรสงคราม ระยะทาง 3.1 กม. เสร็จสมบูรณ์แล้ว หนุนท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก ส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร พร้อมอัพเกรดคุณภาพชีวิต ปชช.

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงชนบทสาย สส.2015 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35-บ้านคลองแขก .อัมพวา .สมุทรสงคราม รวมระยะทางดำเนินการ 3.115 กิโลเมตร (กม.) เสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง

ทั้งนี้ ถนนสายดังกล่าว นอกจากจะเป็นเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3093 (ธนบุรีปากท่อ) สามารถเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร .เพชรบุรี และ .ราชบุรีแล้วยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ มะพร้าว มะม่วงส้ม ปลานิล

นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด/พื้นที่ใกล้เคียง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยามชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม