ปิดมหากาพย์ถนนลูกคลื่น! ‘แขวง ทล.ภูเก็ต’ เทงบ 60 ล้าน ปรับปรุงถนน ทล.4023 ‘สายศักดิเดช’ คาดแล้วเสร็จใน 6 เดือน

แขวงทางหลวงภูเก็ตหวังจบมหากาพย์ถนนลูกคลื่น ทุ่มงบ 60 ล้าน เร่งปรับปรุงซ่อมแซ่มถนน ทล.4023 “สายศักดิเดชจ่อลงนามผู้รับจ้างภายใน ..นี้ คาดแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน อำนวยความสะดวกการสัญจร ปชช.-เชื่อมเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

นายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้แขวงทางหลวงภูเก็ต อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายศักดิเดช (แยกกวางตุ้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกูเก็ต) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4023 แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 โครงการปรับปรุงบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอนควบคุม0100 ตอน เมืองภูเก็ตแหลมพันวา ระหว่าง กม.0+800-กม.3+000 ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร (กม.) ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 30 ล้านบาท ทั้งนี้ จะทำการรื้อชั้นทางเดิม และก่อสร้างใหม่ พร้อมทั้งปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต และตีเส้นจราจรตามมาตรฐานกรมทางหลวง

ตอนที่ 2 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอนควบคุม 0100 ตอนเมืองภูเก็ตแหลมพันวา ระหว่าง กม.3+000-กม.3+988 ระยะทาง 1 กม. วงเงิน 30 ล้านบาท โดยจะทำการรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ก่อสร้างเกาะกลางถนน ขยายความกว้างผิวจราจร ก่อสร้างระบบระบายน้ำ และไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมทั้งปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต และตีเส้นจราจร

นายยุทธนา กล่าวอีกว่า ตามแผนจะสามารถลงนามสัญญาจ้างเอกชนภายในกลาง .. 2565 หลังจากนั้น ผู้รับจ้างจะลงพื้นที่ทันทีหลังจากที่ได้ลงนามสัญญา โดยตอนที่ 1 มีสัญญาในการก่อสร้าง 120 วัน และตอนที่ 2 สัญญาในการก่อสร้าง 180 วัน โดยเมื่อการดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง

 สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4023 เป็นทางหลวงสายหลักเชื่อมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว อาทิท่าเทียบเรือน้ำลึก, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต, คลังน้ำมัน ปตท. และแหลมพันวา โดยในปัจจุบันสภาพถนนส่วนใหญ่โครงสร้างชั้นพื้นทางชำรุดเสียหาย ประกอบกับถนนสายทางดังกล่าว ประชาชนใช้สัญจรเป็นประจำ

นอกจากนี้ มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ช่วง กม.3 โค้งบริเวณอ่าวน้ำบ่อ เส้นทางจราจรบางช่วงแบ่งเป็น 2 ช่องจราจรบางช่วงเป็น 4 ช่องจราจร มีปริมาณการจราจรค่อนข้างเยอะ เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สัญจรผ่านไปยังท่าเรือน้ำลึก และสามารถออกไปแหลมพันวาได้ ส่วนใหญ่มีรถบรรทุก และรถขนส่งสัญจรเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น จึงทำให้ ทล. ดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามที่ก่อนหน้านี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม เพื่อขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางดังกล่าว ให้กลับมาสามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม