ลดลง! ทล. สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวง ม.ค. 65 พบลดลง 16% เผยเส้นทาง ทล.9 ‘บางปะอิน-แขวงรามอินทรา’ เกิดเหตุมากสุด

ทางหลวงสรุปอุบัติเหตุบนทางหลวง .. 65 พบอุบัติเหตุลดลง 16% พร้อมสถิติผู้เสียชีวิตบาดเจ็บลดลงจากปี64 ระบุสาเหตุหลักขับเร็วเกิน กม.กำหนด เผยเส้นทาง ทล. 9 “บางปะอินแขวงรามอินทราแชมป์เกิดอุบัติเหตุสูงสุดชี้ผนึกกำลัง ตร.ทางหลวง บังคับใช้ กม. สั่งแขวงฯ ตรวจสอบความปลอดภัยบนถนน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำเดือน .. 2565 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1,708 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 240 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 1,599 คนจำนวน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 2,705 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 12 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือน .. 2564 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 16% ผู้เสียชีวิตลดลง 22% บาดเจ็บลดลง 8% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 15% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 73% (1,249 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 11% (182 ครั้ง) หลับใน 6% (99 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (68 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 70% (1,187 ครั้ง) ทางโค้ง 12% (205 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน6% (110 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 36% (987 คัน) รถยนต์นั่ง 26% (707 คัน) และรถจักรยานยนต์ 20% (535 คัน)

ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า เส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 26% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23% และภาคใต้ 13% นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางปะอินแขวงรามอินทรา จำนวน 36 ครั้ง

ทั้งนี้ ทล.ได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง พร้อมทั้งให้แขวงทางหลวงดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยถนน ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทล.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทางรวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง