ครม. ตั้ง ‘โชติชัย เจริญงาม’ นั่งประธานกรรมการ ‘สถาบันรางฯ‘ ลุยเป้าหมายวิจัยชิ้นส่วนระบบราง ผลิตรถไฟในประเทศ

ครม.ตั้งโชติชัย เจริญงามนั่งประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางพร้อมกรรมการฯอีก 5 ราย มีผลตั้งแต่วันนี้ (8 .. 65) เป็นต้นไป สนองเป้าหมายด่วน เร่งวิจัยชิ้นส่วนระบบราง ผลิตรถไฟในประเทศ รับไฮสปีดไทย-จีน & เชื่อม 3 สนามบิน

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ 8 .. 2564 มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอฯ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 .. 2565 เป็นต้นไป

สำหรับประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง จำนวน 6 ราย ได้แก่

  1. นายโชติชัย เจริญงาม เป็นประธานกรรมการ
  2. นายถาวร ชลัษเฐียร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. นางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. นายพิศิษฐ์ แสงชูโต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  5. นายสมโภชน์ อาหุนัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  6. นายสุเมธ องกิตติกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) นั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง พัฒนาบุคลากรด้านระบบราง และจัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบราง

โดยมีเป้าหมายเร่งด่วน คือ การวิจัยชิ้นส่วนในระบบรางเพื่อให้สามารถผลิตรถไฟในประเทศ (Local Content) ได้ตามนโยบายThai First รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างรถไฟ EV มาใช้ในประเทศไทย พร้อมกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน