ใครอยากไปยกมือขึ้น! เตรียมเปิดบิน 2 เส้นทาง แลนดิ้งสู่ ‘ท่าอากาศยานเบตง’ ภายใน ก.พ.นี้

“อนุทิน-ศักดิ์สยามลงพื้นที่ “ท่าอากาศยานเบตงตรวจความพร้อมเตรียมเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์อย่างเป็นทางการภายใน ..นี้ วันละ 2 ไฟลท์ 2 เส้นทาง บินจากหาดใหญ่ 40 นาทีจากดอนเมือง 1.40 ชม. รองรับผู้โดยสารปีละ 8 แสนคน สั่งพิจารณาค่าโดยสารให้เหมาะสม หนุนการเดินทางการท่องเที่ยว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (5 .. 2565) ตน และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์อย่างเป็นทางการของท่าอากาศยานเบตง .ยะลา ซึ่งดำเนินการก่อสร้างขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางสู่อำเภอเบตง ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ให้สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่

ทั้งนี้ ในปัจจุบันท่าอากาศยานเบตงได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Public Aerodrome Operating Certificate : PAOC) ซึ่งมีความพร้อมในการให้บริการเชิงพาณิชย์แล้ว ทั้งด้านกายภาพ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการภายใต้มาตรการ การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

ขณะเดียวกัน ถึงแม้ว่าภูมิประเทศของพื้นที่ ท่าอากาศยานเบตงจะล้อมรอบด้วยภูเขา แต่เส้นทางการบินอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและการขึ้นลง ของอากาศยานอยู่ในน่านฟ้าของประเทศไทยเท่านั้น ไม่ล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างใด ซึ่งที่ผ่านมาท่าอากาศยานมีการทดสอบทางการบินหลายครั้ง และได้ทดลองเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์แบบเช่าเหมาลำเที่ยวแรกโดยสายการบินนกแอร์ ใช้อากาศยานแบบ Q-400 ความจุผู้โดยสาร 86 ที่นั่งเส้นทางดอนเมืองเบตงดอนเมือง เมื่อวันที่ 29 .. 2565 ที่ผ่านมา

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีสายการบินขออนุญาตทำการบินไว้ 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางหาดใหญ่เบตงหาดใหญ่ และดอนเมืองเบตงดอนเมือง อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการใน .. 2565 นี้ โดยมีการให้บริการเที่ยวบินประจำวันละ 2 เที่ยวบิน คือ

  1. หาดใหญ่เบตงหาดใหญ่ ซึ่งจะรองรับการเดินทางของผู้ที่เดินทางเข้าเมืองเบตงของประชาชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ปกติจะใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 4 ชั่วโมง มาใช้ทางเครื่องบินเพียง 40 นาที
  2. ดอนเมืองเบตงดอนเมือง ใช้เวลา 1.40 ชั่วโมง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ สายการบินจะทำการปรับเวลา เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เดินทางให้เหมาะสมมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ท่าอากาศยานเบตงยังไม่เปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ แต่ได้มีการให้บริการเที่ยวบินทางราชการ และเที่ยวบินส่วนบุคคลซึ่งได้มีการทำการบินมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเบตง มีศักยภาพของอาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 300 คน ต่อชั่วโมง หรือ 8 แสนคนต่อปี มีสถาปัตยกรรมตกแต่งด้วยไม่ไผ่สวยงามสะท้อนถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น มีความยาวทางวิ่ง ขนาด 30×1,800 เมตร ลานจอดอากาศยานสามารถรองรับเครื่องบินขนาดไม่เกิน 80 ที่นั่ง ได้จำนวน 3 ลำในเวลาเดียวกัน และลานจอดรถยนต์สามารถจอดรถยนต์ได้ 140 คัน

สำหรับการประชุมหารือร่วมกันในวันนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์อย่างป็นทางการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผลการประชุมหารือนั้น

1.ให้ท่าอากาศยานเบตงเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการเปิดให้บริการพร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการทำการบินผ่านมาตรการการลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าจอดอากาศยาน รวมไปถึงการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้น ที่เพื่อให้การสนับสนุนให้สายการบินสามารถดำเนินการบินได้อย่างต่อเนื่อง

2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุน ผลักดันกิจกรรมในการเดินทาง และการท่องเที่ยว เช่น อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม การลดค่าธรรมเนียม จัดตั้งศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และความพร้อมในการรองรับคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจในทุกขั้นตอนการเดินทางของท่าอากาศยาน