สุดฟิต! รฟม. ลงพื้นที่ยามดึก ตรวจการปฏิบัติงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ‘ช่วงลาดพร้าว-สำโรง’

สุดฟิต! รฟม. ลงพื้นที่ยามดึก ตรวจการปฏิบัติงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง “ช่วงลาดพร้าวสำโรง” สั่งกำชับนโยบายการก่อสร้างปลอดภัย 100%” อย่างเคร่งครัด

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระบุว่า สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าวสำโรง ช่วงเวลากลางคืน บริเวณสถานีลาดพร้าว และตลอดแนวการก่อสร้างโครงการฯบนถนนลาดพร้าว โดยได้ตรวจสอบแผงผ้าใบแบริเออร์ ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณเตือน รวมถึงป้ายเตือนต่างๆ ให้ชัดเจนและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ทั้งนี้ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หากมีการชำรุดให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายการก่อสร้างปลอดภัย 100%” เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ทั้งบุคลากรของโครงการฯ และผู้ที่สัญจรบนถนนสาธารณะ

โดยเพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการมีความปลอดภัยแก่ประชาชนมากที่สุด สอดคล้องตามปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตร การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์ : @mrtyellowline