เช็คสถานะ! ทย. พัฒนา ‘สนามบินกระบี่’ เร่งสร้างเทอร์มินัล 3 พร้อมเปิดใช้รับไฟลท์อินเตอร์ 1 ก.พ.นี้

ทย. ลุยพัฒนาสนามบินกระบี่ เร่งก่อสร้างเทอร์มินัลหลังที่ 3 อัปเดตล่าสุดคืบหน้ากว่า 72% จ่อทดสอบระบบ 25 ..นี้ คาดพร้อมเปิดใช้งานรับไฟลท์อินเตอร์ 1 .. 65 พร้อมลุยพัฒนาเทอร์มินัล 1-2 รับผู้โดยสารปีละ 8 ล้านคนหนุนการท่องเที่ยว ยกระดับการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ

รายงงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ว่า ทย. ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ วงเงิน 2,923 ล้านบาท โดยมีบริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานฯ และบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างฯ ขณะนี้ ภาพรวมทั้งหมดของงานโครงการฯมีความคืบหน้าอยู่ที่ 72.23%

ทั้งนี้ ในแผนงานก่อสร้างดังกล่าว ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3โซนที่ 3 และอาคารจอดรถยนต์ให้ใช้งานได้ก่อน เพื่อเตรียมพร้อมรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยในโซนที่ 3 งานโครงสร้าง งานระบบและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ นั้น ขณะนี้ แล้วเสร็จเกือบ 100% รวมทั้งอาคารจอดรถยนต์ ที่มีความจุ 2,000 คัน แล้วเสร็จ 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะทดสอบระบบต่างๆ ในวันที่ 25 .. 2564 อย่างไรก็ตาม หากระบบต่างๆ ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ คาดว่าพร้อมจะเปิดใช้งาน เพื่อรองรับเที่ยวบินต่างประเทศได้ในวันที่ 1 .. 2565

ในส่วนของงานก่อสร้างโซนอื่นๆ ที่เหลือ ทย.ได้เร่งรัดการก่อสร้าง ได้แก่ อาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศเดิม(อาคาร 1) จะเร่งรัดให้เสร็จภายใน มิ.. 2565 ขณะที่การปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศ (อาคาร 2) เมื่องานก่อสร้างฯ แล้วเสร็จทั้งโครงการ จะเป็นอาคารหลังใหญ่หลังเดียว เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากเดิม 1,500 คนต่อชั่วโมง เป็น 3,000 คนต่อชั่วโมง หรือจาก 4 ล้านคนต่อปี เป็น 8 ล้านคนต่อปี

รายงานข่าวจาก ทย. ระบุอีกว่า ทย. ยังได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางขับขนานพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินกระบี่วงเงิน 941 ล้านบาท ซึ่งเริ่มสัญญาเมื่อ 29 .. 2563 และจะสิ้นสุดในวันที่ 16 เม.. 2566 ขณะนี้ ภาพรวมงานก่อสร้างของโครงการทั้งหมด 22.024% โดยมีบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างฯ และกลุ่มที่ปรึกษาฯ นำโดย บริษัท วีเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ทั้งนี้ โครงการทางขับขนานดังกล่าว จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถของทางวิ่งในการรองรับอากาศยานขึ้นลงได้จาก 8 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่นั้น เป็นไปตามยุทธศาสตรชาติด้านการการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทยรวมถึงเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งยังสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคด้วย