‘ทางหลวง’ ทุ่มงบ 89 ล้าน ปรับปรุงทางแยกจุดตัด ทล.1-ทล.11 ระยะทาง 800 เมตร เพิ่มประสิทธิภาพเดินทางภาคเหนือ จ.ลำปาง

ทางหลวงทุ่มงบ 89 ล้านปรับปรุงทางแยกจุดตัด ทล.1-ทล.11 ระยะทาง 800 เมตร เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนแยกภาคเหนือ .ลำปาง อัพเกรดคมนาคมสะดวกปลอดภัยบรรเทาจราจรช่วงเทศกาล

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการฯปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกภาคเหนือ) .เมือง .ลำปาง ขนาด 1 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร (กม.) แล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณ 89.64 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

สำหรับโครงการถนนสาย 11 ถือเป็นเส้นทางที่ผ่านจังหวัดลำปาง โดยมีจุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 ที่แยกเมโทร (เดิม) หรือแยกภาคเหนือ (ปัจจุบัน) และจุดตัดที่ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (แยกนาก่วม) ซึ่งระยะทางระหว่าง 2 ทางแยก ห่างกันเพียง 400 เมตร

สำหรับโครงการดังกล่าวเดิมมีลักษณะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีการควบคุมจราจรบริเวณทางแยกโดยใช้ระบบสัญญาณไฟจราจร ทำให้ไม่สามารถควบคุมการจราจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรถติดสะสมเนื่องจากปริมาณรถมีจำนวนมากในวันหยุดโดยเฉพาะช่วงเทศกาล

โดยส่วนใหญ่เดินทางมาจาก .ตาก และ .แพร่ ผ่านไป จเชียงใหม่จำนวนมาก จึงได้ทำการก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงสร้างสะพาน ลักษณะเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Precast Segment Bridge) ขนาด 1 ช่องจราจร ผิวทางแบบคอนกรีต ความยาวสะพาน 168 เมตร รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดสาย สามารถรองรับปริมาณจราจรและอำนวยความปลอดภัยในการเดินทาง บริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกภาคเหนือ) เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมทางหลวง ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ การพัฒนาด้านวิศวกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)