วันนี้! บขส. จัดรถทัวร์ส่งผู้ป่วยโควิดสีเขียว 11 คน กลับ ‘อำนาจเจริญ’ ย้ำหากกลับรักษาตัวภูมิลำเนา ต้องลงทะเบียนผ่าน สปสช.เท่านั้น

บขส. จัดรถทัวร์ส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว กลับรักษาตัวที่ภูมิลำเนา รอบ 3 สู่อำนาจเจริญ” 11 คน ย้ำผู้ป่วยต้องการรักษาตัวที่ภูมิลำเนา ต้องลงทะเบียนผ่าน สปสช. เท่านั้น ไม่สามารถวอล์คอินได้

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า วันนี้ (4 .. 2564) บขส. ได้รับการติดต่อจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) นำรถโดยสารไปรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวกลับไปรักษาตัวที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 11 คน โดยรถโดยสาร บขส. จะออกจากกรมการขนส่งทหารบก (ขบ.) บางเขน เวลา 21.00 .

ทั้งนี้ บขส. ได้จัดรถโดยสารร่วมสนับสนุนนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว ซึ่งพนักงานของ บขส. และรถโดยสาร ที่เข้าร่วมภารกิจนี้ ได้ผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

รวมทั้ง บขส. ได้มีการปรับปรุงรถโดยสารให้ได้มาตรฐาน ตามที่สาธารณสุขกำหนด เช่น กั้นห้องโดยสารระหว่างพนักงานขับรถและผู้โดยสาร ปรับระบบปรับอากาศบนรถ และหุ้มบริเวณเบาะด้วยพลาสติก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อฯ  ทั้งนี้ บขส. ดำเนินการรับส่งผู้ป่วยฯ กลุ่มสีเขียว ตามที่ได้รับการประสานจาก สพฉ. เท่านั้น ไม่สามารถรับส่งผู้ป่วย ที่เดินทางมาเอง (วอล์คอิน) ได้

อย่างไรก็ตาม จึงขอย้ำให้ผู้ป่วยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไปรักษาอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่ภูมิลำเนา ติดต่อแจ้งความประสงค์ขอกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา ได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โทรศัพท์ 1330 กด 15 หรือกรอกข้อมูลได้ที่  https://crmdci.nhso.go.th ทั้งนี้ บขส. พร้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ซึ่งร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดอย่างเต็มที่ เพื่อส่งผู้ป่วยโควิดจากกรุงเทพฯ กลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัย