‘ศักดิ์สยาม’ ประชุมติดตาม ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์-สมุยพลัสโมเดล’ คุมเข้มมาตรการ สธ. สั่งเตรียมความพร้อมรับเปิดประเทศระยะต่อไป

ศักดิ์สยามติดตามนโยบายรัฐฯ เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เผย 1-20 .. 64 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 7,968 คน จ่อประยุกต์ใช้สมุยพลัสโมเดลพ่วงเตรียมพร้อมเปิดประเทศระยะต่อไป

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมกำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้มีความพร้อมในการเปิดประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามนโยบายรัฐบาลว่า ตามที่การดำเนินงานด้านคมนาคม เพื่อรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแนวทางภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เมื่อวันที่1 .. 2564 ที่ผ่านมา

และการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมตามแนวทางสมุยพลัสโมเดล และพื้นที่อื่นๆ อาทิ สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ผ่านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขที่เข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ตั้งแต่ วันที่ 1-20 .. 2564 มีเที่ยวบินขาเข้าสะสม รวม 111 เที่ยวบิน ผู้โดยสารสะสม รวม 9,138 คน ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวต่างชาติ 7,968 คน และนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,170 คน

ส่วนการรายงานการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามแนวทางสมุยพลัสโมเดลซึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ตามเส้นทางที่กำหนด แบบมีเงื่อนไข ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ก่อนเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ หรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักร รวมทั้งรายงานแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆ อาทิ .สุราษฎร์ธานี และกระบี่

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 มิติ บกรางน้ำอากาศ ได้เตรียมมาตรการ และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนมาตรการการแก้ไขปัญหา เช่น การปฏิบัติงานของท่าอากาศยานภูเก็ตในการรองรับผู้โดยสารต่างประเทศ การปฏิบัติงานของขนส่งจังหวัดภูเก็ต ที่ต้องใช้มาตรการในการกำกับอัตราค่าโดยสารรถยนต์สาธารณะ

การเข้มงวดการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบคัดกรองโดยผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนตามข้อกำหนดที่จังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศไว้ การบริหารจัดการท่าเทียบเรือ เพื่อรองรับเรือส่วนบุคคลจากต่างประเทศได้กำหนดท่าเทียบเรือไว้ 6 ท่า (จากท่าเรือที่มีอยู่ 20 ท่า) ใน .ภูเก็ต เป็นท่าเรือในการคัดกรองรองรับการเดินทางตามมาตรการตรวจคนเข้าเมืองและสาธารณสุข  

ในส่วนการกำกับการเดินทางทางราง ในขณะนี้เน้นการคัดกรองและดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อรองรับการเดินทางไป .สุราษฎร์ธานี ซึ่งการเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้ จะเป็นผลดีต่อการประเมินผลการปฏิบัติ และซักซ้อมเป็นแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่อื่นๆ ในระยะต่อไป เมื่อมีการเปิดประเทศในช่วงที่มีความพร้อมและเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ตนได้รับทราบรายงานความคืบหน้า และได้มอบหมายสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินงานที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ และสามารถลดการบิดเบือนของข้อมูลที่ไม่เป็นจริงตามโซเชียลได้อีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้ง ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด โดยรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการและประชาชนด้วยเหตุและผล เพื่อนำมาแก้ไขอย่างตรงประเด็นและรวดเร็ว ทั้งนี้ หากมีปัญหาใดที่ต้องการให้ส่วนกลางช่วยแก้ไขสามารถประสานงานเข้ามาที่กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานส่วนกลางได้รวมถึงให้ทุกหน่วยงานพิจารณานำแนวทางการดำเนินงานในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ มากำหนดใช้ในสมุยพลัสโมเดล เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้ตระหนักถึงสภาพการณ์ในปัจจุบัน แต่เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติมีความพร้อมต่อการรองรับสถานการณ์ และเตรียมพร้อมหากเมื่อมีการเปิดประเทศในระยะต่อไป จึงได้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เกิดแนวทางที่มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน กระทรวงคมนาคมจึงได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในครั้งนี้