รอเลย! เตรียมเปิดให้บริการ M-Flow ‘จ่ายค่าผ่านทางอัตโนมัติไร้ไม้กั้น’ ประเดิมมอเตอร์เวย์ หมายเลข 9 จำนวน 4 ด่าน ต.ค.นี้

ศักดิ์สยามเร่งเครื่องนโยบาย “M-Flow” ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติพิเศษแบบไม่มีไม้กั้น ประเดิมมอเตอร์เวย์ หมายเลข 9” จำนวน 4 ด่าน จ่อเปิดลงทะเบียนกลางเดือนหน้า คาดเปิดให้บริการปลาย .. 64 ด้าน ทางด่วนเล็งให้บริการเฟสแรก 3 ด่านต้นปี 65 ก่อนขยายอีก 60 ด่านภายในปี 66

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามและเร่งรัดการพัฒนาและการเปิดให้บริการระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติพิเศษแบบไม่มีไม้กั้น  (M-Flow) ของกรมทางหลวง(ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom วันนี้ (15 .. 2564) ว่า ทล. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหารถติดหน้าด่าน โดยจะทดสอบระบบลงทะเบียนการใช้บริการระบบ M-Flow ระหว่างวันที่ 24-30 .. 2564 จากนั้นจะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนในช่วงกลางเดือน .. 2564 ก่อนดำเนินการทดสอบเสมือนจริงในเดือน .. 2564 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงปลายเดือน  .. 2564

ทั้งนี้ วางระบบให้สามารถบูรณาการกับ กทพ. ในการพัฒนา M-Flow ให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System) ซึ่งเป็นระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติในรูปแบบการอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ ร่วมกับระบบการตรวจจับยานพาหนะอัตโนมัติ (AVI) โดยผู้ใช้รถยนต์สามารถขับขี่ผ่านบริเวณด่านฯที่จะมีการติดตั้งโครงเสาแขวนสูงเหนือศีรษะ พร้อมอุปกรณ์ระบบตรวจจับยานพาหนะอัตโนมัติ ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (ALPR) โดยไม่ต้องหยุดหรือชะลอรถ

ขณะนี้ การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ บน M-Flow Gantry มอเตอร์เวย์ หมายเลข 9 ทั้ง 4 ด่าน ประกอบด้วย ด่านทับช้าง 1, 2 และด่านธัญบุรี 1, 2 การเชื่อมต่อข้อมูลกับทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงกายภาพบริเวณช่องทาง การเชื่อมต่อระบบ M-Flow Back Office นอกจากนี้ ทล. จะได้มีการกำหนดกลยุทธ์ แนวทาง และแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบ M-Flow ภายใต้ภารกิจสร้างเอกลักษณ์ความเป็น M-Flow”, “สร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้าผู้ใช้งาน M-Flow” และสร้างความตระหนักรู้และจดจำ M-Flow”

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า สำหรับการพัฒนาระบบ M-Flow ของ กทพ. ประกอบด้วย ระยะที่ 1 บริเวณทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 3 ด่าน (จตุโชติ, สุขาภิบาล 5-1 และสุขาภิบาล 5-2) ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในต้นปี 2565 และระยะที่ 2 บริเวณทางพิเศษฉลองรัช, บูรพาวิถี และกาญจนาภิเษกจำนวน 60 ด่าน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในต้นปี 2566

 นอกจากนี้ ตนได้มีข้อสั่งการให้ ทล. และ กทพ. ดำเนินการ โดยให้ ทล. พิจารณาเพิ่มเติมช่องทางการลงทะเบียนระบบM-Flow ให้มากขึ้น เช่น ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade), สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง, ชุมชน เป็นต้น รวมถึงให้วางระบบติดตามและประเมินผลระบบ M-Flow รวมทั้งการบริหารจัดการจราจร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ให้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้วย อีกทั้งให้เร่งรัดประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนและเปิดใช้ระบบ M-Flow เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดทำโฆษณา/สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในการใช้ระบบด้วย

อีกทั้ง ให้ ทล. ร่วมกับ กทพ. ประสานงานและบูรณาการกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของระบบ M-Flow และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบดังกล่าวร่วมกัน รวมถึงให้พิจารณาเกี่ยวกับการตีเส้นสีเพื่อแบ่งระหว่างช่อง M-Flow กับ EasyPass / M Pass ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน และการติดตั้ง Barrier / Guidepost เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ช่องทางM-Flow ได้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดการตัดกระแสการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง นอกจากนี้ ให้ กทพ. พิจารณาการเปลี่ยนถ่ายจากระบบ EMV ไปเป็นระบบ M-Flow ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด