ห้ามพลาด! วันที่ 5-9 ก.ค.นี้ ‘ขนส่งฯ’ เปิดรับสมัคร ‘นักวิชาการขนส่ง’ 406 อัตราทั่วไทย เงินเดือน 18,000 บาท สัญญาจ้าง 1 ปี

ขนส่งทางบกฯสนองนโยบายรัฐบาล เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน406 อัตราทั่วประเทศ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 กระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ เงินเดือน 18,000 บาทสัญญาจ้าง 1 ปี ดีเดย์รับสมัคร 5-9 ก.ค.นี้ สนใจสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 8 มิ.. 2564 ที่ผ่านมา เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้มีงานทำและกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งรัฐบาลได้ให้ทุกส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจเร่งรัดดำเนินการรับสมัครและบรรจุเข้าปฏิบัติงานตามขั้นตอนให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วนและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่ แบ่งเป็น จังหวัดที่มีขนาดใหญ่จำนวน 26 จังหวัด ได้รับจัดสรรจังหวัดละ 6 อัตรา รวม156 อัตรา ส่วนจังหวัดที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้รับการจัดสรรจังหวัดละ 5 อัตรา รวม 250 อัตรา

สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 406 อัตรานั้น ได้มอบอำนาจให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการได้ทันที และให้งดการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน และดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้ กำหนดกรอบระยะเวลาให้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจให้แล้วเสร็จภายใน .. 2564 และดำเนินการการจ้างให้แล้วเสร็จภายใน .. 2564

โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง และได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน สิ้นสุดสัญญาจ้างงานไม่เกินวันที่ 30 .. 2565 และจะไม่มีการต่อสัญญาจ้าง ขณะนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดบางจังหวัดได้เริ่มประกาศเปิดรับสมัครแล้ว ดังนั้น ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เช็ครายละเอียดได้ที่ : https://drive.google.com/drive/mobile/folders/11u4aF6Rumjo49x-SvKYFFwFqQiOSxnaR