‘ทางหลวง’ เร่งสร้างทางแยกต่างระดับ ‘แยกสนามบินสุราษฎร์ฯ’ คืบหน้า 23% คาดแล้วเสร็จปี 66

ทางหลวงเร่งสร้างทางแยกต่างระดับแยกสนามบิน .สุราษฎร์ธานี มูลค่า 1,324 ล้าน รองรับการเชื่อมต่อระบบคมนาคมในอนาคตบรรเทาการจราจรหนาแน่น ก้าวสู่ฮับขนส่งทางถนนภาคใต้ อัปเดตคืบหน้า 23% คาดแล้วเสร็จในปี 66

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างสะพาน ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 (แยกสนามบิน) .สุราษฎร์ธานี โดยใช้งบประมาณสร้างทั้งสิ้น 1,324 ล้านบาท ในปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 23% คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2566

สำหรับจุดตัดเส้นทางดังกล่าว จะเชื่อมโยงสนามบินสุราษฎร์ธานีกับภาคใต้ฝั่งตะวันออก และเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางลงสู่ภาคใต้ตอนล่าง ทำให้บริเวณดังกล่าว มีปริมาณการจราจรสูงขึ้น อีกทั้งในระยะ 1 กิโลเมตร ยังเป็นทางเข้าออกสนามบินสุราษฎร์ธานี ทำให้บริเวณแยกนี้มีการจราจรหนาแน่น อีกทั้งยังพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจึงได้มีการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างทางแยกต่างระดับ เพื่อรองรับปริมาณจราจร และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่น

ในส่วนการออกแบบทางแยกได้มีการสำรวจและวิเคราะห์ในด้านวิศวกรรมอย่างละเอียด ควบคู่กับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และเกิดผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่บนทางหลวงหมายเลข 41 ระหว่าง กม.159+460-กม.162+661 และทางหลวงหมายเลข 417 ระหว่าง กม.0-กม.0+950 ระยะทางรวมทั้งหมด 4.16 กิโลเมตร (กม.) ลักษณะโครงการก่อสร้าง 5 ส่วน ประกอบด้วยก่อสร้างสะพานคอนกรีต 4 ช่องจราจร กว้าง 15 เมตร ยาว 477.27 เมตร ก่อสร้างสะพานคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจรทางรถกว้าง 9.50-12 เมตร ยาว 627.5 เมตร

นอกจากนี้ มีการก่อสร้างสะพานคอนกรีต 1 ช่องจราจร กว้าง 6.5-10 เมตร ยาว 597 เมตร ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง รูปแบบ BOX Beam ขนาด 4 ช่องจราจร กว้าง 15 เมตร ยาว 93 เมตร และ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตแบบ Plank ขนาด 1-4 ช่องจราจรทางรถกว้าง 11-17 เมตร ยาว 112 เมตร นอกจากนั้นเป็นงานก่อสร้างและขยายผิวจราจร ,งานระบบน้ำและบ่อพัก,งานไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและงานตีเส้นจราจรป้ายจราจร

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพรองรับด้านการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น ให้สะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัยป้องกันการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุของประชาชนในพื้นที่และที่สัญจรทั่วไป เชื่อมโยงรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากจุดตัดบริเวณดังกล่าว เป็นเส้นทางเชื่อมโยงภาคใต้และฝั่งตะวันออก กับทางเข้าออกสนามบินสุราษฎร์ธานี รวมทั้งเป็นการพัฒนาส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางถนนสู่ภาคใต้ แก้ปัญหาการจราจรติดขัด และอำนวยความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงหมายเลข 41 และทางหลวงหมายเลข 417

ขณะเดียวกัน ยังรองรับการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญของประเทศให้สมบูรณ์ และเป็นการสนับสนุนการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เป็นศูนย์กลางคมนาคมการขนส่งทางถนนสู่ภาคใต้  กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)