‘คมนาคม’ สั่งหน่วยงาน ‘บก-น้ำ-ราง-อากาศ’ เตรียมพร้อมเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

คมนาคมเตรียมพร้อมเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก่อนนำร่องช่วงไตรมาส 3-4/64 ประเดิมภูเก็ต” 1 ..นี้ ด้านศักดิ์สยามสั่งหน่วยงานบกน้ำรางอากาศจัดทำเช็คลิสต์ไทม์ไลน์ตามมาตรฐานสาธารณสุข ชี้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 100% พ่วงตรวจภูมิคุ้มกัน มุ่งเน้นพนักงานมีใจรักบริการ หวังสร้างความประทับใจครั้งแรก

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อมด้านคมนาคม เพื่อรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคม เพื่อรองรับการเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติของ 10 จังหวัด นำร่อง ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี 2564 โดยมีจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่องจังหวัดแรกในวันที่ 1 .. 2564 ตามแนวทาง Phuket Sandbox และจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ พังงา, กระบี่, เกาะสมุย, ชลบุรี (พัทยา), เชียงใหม่, กรุงเทพมหานคร, ชะอำ, หัวหิน และบุรีรัมย์ เป็นลำดับๆ

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านคมนาคม เพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่ดังกล่าว ครบถ้วนทุกด้าน คือ ทางอากาศ ได้แก่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.), บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ส่งนทางน้ำ ได้แก่ กรมเจ้าท่า(จท.) ขณะที่ ทางบก ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และทางราง ได้แก่ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)                        

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ได้รับทราบการเตรียมความพร้อมฯ และมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) และกรอบระยะเวลา (Timeline) เพื่อตรวจสอบความพร้อมตามมาตรฐานสาธารณสุข และมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคมนาคมในการเดินทาง

นอกจากนี้ ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind) กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อให้เกิดความประทับแรก (First Impression) ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Case) ขณะเดียวกัน ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านหน้าให้ครบ 100% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมทั้งพิจารณาการตรวจระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว

ที่มา : เพจ Andamannews