‘ทางหลวง’ อัดงบ 644 ล้าน ขยายถนน 4 เลน ทล.212 ‘สายนครพนม-อ.ท่าอุเทน’ ระยะทาง 18.8 กม. เพิ่มศักยภาพคมนาคม ‘ไทย-สปป.ลาว’

ทางหลวงทุ่มงบ 644.15 ล้าน ขยายถนน 4 ช่องจราจร ทล.212 สายนครพนม.ท่าอุเทน .นครพนม ระยะทาง 18.8 กม. แล้วเสร็จ ช่วยเพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งไทยสปป.ลาว

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข212 สายนครพนม.ท่าอุเทน .นครพนม ระยะทาง 18.8 กิโลเมตร (กม.) ใช้งบประมาณ 644.15 ล้านบาท โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งไทยสปป.ลาว ช่วยให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของ .นครพนม เพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงกับกลุ่มสมาชิกอาเซียน และสนับสนุนการพัฒนาด้านเศษฐกิจพิเศษของประเทศให้มีเพิ่มมากขึ้น

สำหรับทางหลวงหมายเลข 212 สายนครพนม.ท่าอุเทน เป็นทางหลวงที่อยู่ในพื้นที่ .นครพนม เป็นเส้นทางเลียบฝั่งแม่น้ำโขงเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เพื่อสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมการลงทุน การค้าชายแดนการขนส่ง และการท่องเที่ยว โดยทางหลวงหมายเลข 212 เป็นทางหลวงสายรอง เริ่มต้นที่ .เมือง .หนองคาย เป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่ .บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ และสิ้นสุดที่ .อุบลราชธานี รวมระยะทาง580.375 กม.

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าว ระหว่าง  กม.284+571 ถึง กม.303+424 จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไปกลับ) กว้างช่องละ 3.5 เมตรไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ก่อสร้างศาลาทางหลวงเพื่อให้ประชาชนใช้หลบแดดหลบฝนระหว่างรอรถโดยสาร จำนวน 22 แห่งรวมงานติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง