เสร็จแล้ว! ‘ทางหลวง’ ขยายถนน 4 เลน ‘โคราช’ ทล.202 สาย ‘อ.สีดา-อ.บัวใหญ่’ เชื่อมขนส่งโลจิสติกส์ ‘อีสาน-เหนือ’

“ทางหลวง” ขยายทางหลวงหมายเลข 202 “สาย อ.สีดา – อ.บัวใหญ่” จ.นครราชสีมา เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เชื่อมโยงระบบขนส่งโลจิสติกส์ “อีสาน-เหนือ” พร้อมรองรับปริมาณการจราจร

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ใช้งบประมาณ 578.24 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 202 สาย อ.สีดา – อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่าง กม.54+460 ถึง กม.72+600 ระยะทาง 18.14 กิโลเมตร (กม.) โดยในขณะที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สามารถรองรับปริมาณการจราจรทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้สะดวก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางได้สะดวด รวดเร็ว และปลอดภัย เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ระหว่างอีสานใต้ไปยังภาคเหนือ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

สำหรับทางหลวงหมายเลข 202 สาย อ.สีดา-อ.บัวใหญ่ เป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่าง จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ โดยประชาชนนิยมใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ตั้งของศูนย์ราชการประจำอำเภอ เช่น ที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ฯลฯ สถานที่ท่องเที่ยว และใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปยังภูมิภาคต่างๆ

ในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าวจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4-6 ช่องจราจร (ไปกลับ) ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตรไหล่ทางด้านนอก กว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบนูน

ในส่วนบริเวณย่านชุมชนดำเนินการก่อสร้างเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 ช่องจราจรทั้ง 2 ด้าน พร้อมก่อสร้างทางเท้าและระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม มีการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม จำนวน 3 แห่ง บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบ้านงิ้ว โรงเรียนบ้านโนนสังข์ และโรงเรียนบ้านสีดา ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 สะพาน ก่อสร้างจุดกลับรถ 9 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวง จำนวน 10 แห่ง รวมทั้งปรับปรุงทางแยกพร้อมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง