‘กทท.’ ผนึก ‘เอสซีจี โลจิสติกส์’ พัฒนาระบบ ‘New Normal Logistics’ ขนส่งปูนซิเมนต์ผ่าน ‘ท่าเรือระนอง’ คาดปีหน้าส่งออก 1.5 แสนตัน/เดือน

การท่าเรือฯจับมือเอสซีจี โลจิสติกส์พัฒนาระบบ “New Normal Logistics” ขนส่งปูนซิเมนต์ผ่านท่าเรือระนองไปยังเมียนมา ส่งเสริมการตลาดสร้างรายได้ คาดปี 65 ส่งออก 1.5 แสนตัน/เดือน พร้อมเอาใจผู้ประกอบการ ออกมาตรการเยียวยาช่วงโควิด-19 หั่นค่าธรรมเนียมไปอีก 2 ปี พร้อมขยายระยะเวลาการจ่าย

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท. เตรียมลดค่าธรรมเนียมแก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าปูนซิเมนต์สำเร็จรูปรายหลักของไทยผ่านท่าเรือระนอง (ทรน.) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการตลาด และสร้างรายได้เพิ่มให้กับท่าเรือระนองอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการสนับสนุนการขยายกลุ่มเป้าหมายสินค้าใหม่ ส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือระนองกับท่าเรือในกลุ่มประเทศ BIMSTEC ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ศรีลังกาอินเดีย ไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เนปาล และภูฏาน รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนโลจิสติกส์การขนส่งในภาคใต้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ท่าเรือระนอง เป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC)

เรือโท กมลศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ท่าเรือระนองเป็นท่าเรือที่มีศักยภาพด้านการขนถ่ายสินค้าข้างลำลงเรือโดยตรง จึงได้เชิญชวนบริษัท SCG Logistics Management จำกัด ซึ่งเป็นผู้ส่งออกปูนซิเมนต์สำเร็จรูปจาก .นครศรีธรรมราช ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมพัฒนาระบบ New Normal Logistics ในรูปแบบ Model Lighter

ทั้งนี้ สามารถขนส่งสินค้าได้รอบละ 5,000-6,000 ตันต่อเที่ยว เมื่อเทียบกับทางถนนโดยปรับเปลี่ยนโหมดการขนส่งจากโรงงานอำเภอทุ่งสง (รถบรรทุก) ไปยังท่าเรือแสงทอง .กันตัง .ตรัง โดยเรือลำเลียงมายังท่าเรือระนอง เพื่อไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนการส่งออกปูนซิเมนต์จำนวน 150,000 ตันต่อเดือน

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ได้เห็นชอบให้ส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียมท่าเรือระนอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้บริการขนถ่ายปูนซิเมนต์ผ่านท่าเรือระนอง ของบริษัท SCG Logistics Management จำกัด ในอัตราที่เหมาะสมเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 .. 2564-16 .. 2566 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

โดยให้ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมจากเดิม 15 วัน เป็น 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ และมอบหมายให้สำนักงานท่าเรือภูมิภาค และฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ดำเนินการหาแนวทางวางแผนธุรกิจร่วมกันในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พันธมิตรระหว่างบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด (SCG) และบริษัท SCG Logistics (SCGL) และท่าเรือระนองต่อไป